Gazonmaaiers28-5-2024

Onderhoud en basisservice voor een gazonmaaier

Dit artikel gaat over het onderhoud van Husqvarna-gazonmaaiers op benzine en met accu en het uitvoeren van de basisservice voor uw product. Als u informatie zoekt over onderhoud van een Husqvarna-zitmaaier, klik dan hier.

Om uw gazonmaaier onder optimale omstandigheden te laten werken, moet er onderhoud worden uitgevoerd na ingestelde intervallen. Sommige onderhoudswerkzaamheden kunnen eenvoudig worden uitgevoerd, andere moeten door de erkende plaatselijke dealer worden uitgevoerd.

Onderhoud voor een gazonmaaier op benzine

VOORZICHTIG: Zorg ervoor dat het luchtfilter aan de bovenkant zit en de grond niet raakt wanneer u het product kantelt. Risico van schade aan de motor.

VOORZICHTIG: Verwijder bij modellen met elektrische start altijd de accu voordat u onderhoudswerkzaamheden of reparaties uitvoert of het product reinigt.

WAARSCHUWING: Draag beschermende handschoenen wanneer u onderhoud aan de snijuitrusting uitvoert. De messen zijn zeer scherp en kunnen gemakkelijk snijwonden veroorzaken.

WAARSCHUWING: Verwijder de ontstekingskabel van de bougie om te voorkomen dat de motor per ongeluk wordt gestart.

 • Voer een algemene inspectie uit door te controleren of de moeren en schroeven op het product goed vastzitten en of de kabels niet op een plaats zitten waar ze beschadigd kunnen raken. Controleer ook op lekkages.
 • Controleer het motoroliepeil.
 • Reinig het product. Uw gazonmaaier reinigen
 • Controleer de snijuitrusting.
 • Controleer de kap van het maaidek.
 • Controleer de motorremhendel.
 • Controleer het luchtfilter.

Gebruik voor een basisservice onderhoudssets voor Husqvarna-gazonmaaiers:

Onderhoudsset met een schuimfilter

Onderhoudsset met een papieren filter

Onderhoud voor een gazonmaaier met accuvoeding

WAARSCHUWING: Voorkom onbedoeld starten door de veiligheidssleutel op 0 te zetten, de accu te verwijderen en ten minste 5 seconden te wachten.

WAARSCHUWING: Draag beschermende handschoenen wanneer u onderhoud aan de snijuitrusting uitvoert. De messen zijn zeer scherp en kunnen gemakkelijk snijwonden veroorzaken.

 • Voer een algemene inspectie uit door ervoor te zorgen dat de moeren en schroeven op het product zijn vastgedraaid en dat de kabels niet op een plaats zitten waar ze beschadigd kunnen raken.
 • Reinig het product. Uw gazonmaaier reinigen
 • Controleer de startvergrendeling.
 • Controleer of de veiligheidsvoorzieningen op het product in orde zijn.
 • Controleer de snijuitrusting. De messen van uw gazonmaaier controleren
 • Controleer de kap van het maaidek.
 • Controleer het laadniveau van de accu.
 • Controleer of de ontgrendelknoppen op de accu naar behoren werken en de accu in het product wordt vergrendeld.
 • Controleer de acculader op beschadiging en zorg dat deze naar behoren werkt.
 • Controleer de verbindingen tussen de accu en het product. Controleer ook de verbinding tussen de accu en de acculader
Was dit artikel nuttig?