Service Photos

Wat dekt de garantieservice van Husqvarna?

De garantieservice van Husqvarna dekt materiaal- of fabricagefouten bij normaal gebruik tijdens de garantieperiode. Tijdens de garantieperiode repareert of vervangt Husqvarna kosteloos producten of productonderdelen die defect zijn gebleken vanwege onjuist materiaal of onjuiste productie en die normaal zijn gebruikt en onderhouden.

Catalogue 2015 News CLG MASTER
Garantieservice van Husqvarna verkrijgen
Indien u garantieservice wenst, dient u meteen te stoppen met het gebruik van het product en het compleet met alle toebehoren te retourneren naar de dealer bij wie u het hebt aangeschaft of een door Husqvarna erkend servicecenter op aanbeveling van uw dealer.
Automower Service
Voorwaarden
Het geretourneerde product moet vergezeld gaan van een betrouwbaar aankoopbewijs, inclusief een ingevulde garantiekaart, factuur of kwitantie met de aankoopdatum, het modelnummer, het serienummer en de naam en het adres van de dealer.
Automower Connect 435X AWD
Informatie online beschikbaar
U kunt uw aankoopgegevens ook online vinden als het product is geregistreerd. Toch moeten producten die zijn geregistreerd nog steeds worden vergezeld van een betrouwbaar aankoopbewijs.
Chainsaw 560 XP
Registratie
Husqvarna raadt alle klanten aan om aangeschafte producten online te registreren. U kunt uw erkende Husqvarna-dealer ook opdracht geven om het product te registreren op het moment van aankoop.
Uw product registeren
Service Handheld
Service buiten de garantie
Indien Husqvarna of een door Husqvarna erkende dealer bepalen dat het defect of de schade niet door de wettelijke garantie wordt gedekt, zal de erkende dealer het product repareren met zijn uitgebreide kennis en originele onderdelen en deze reparatie in rekening brengen.