Chainsaw 562XP
Instructies & handleidingen

De ketting van een kettingzaag slijpen

De zaagketting moet scherp en goed gespannen zijn als u efficiënt, veilig en nauwkeurig wilt werken. Het gebruik van een vijlmal maakt het gemakkelijker om de ketting in goede staat te houden.

WAARSCHUWING: Draag veiligheidshandschoenen wanneer u met een zaagketting werkt!

De ketting vijlen

De kettingzaag en het zaagblad moeten op hun plek worden bevestigd voor maximale stabiliteit. Vergrendel de ketting door de kettingrem te activeren of door de combisleutel tussen het zaagblad en de ketting aan de onderkant van het zaagblad te steken.

Chainsaw fixed in vise

Begin met de beiteltanden. Plaats de vijlmal met de pijlen in de richting van de punt van het zaagblad. Vijl met beide handen. Plaats de vijl haaks op de rollen. Vijl elke tweede beitel met een gelijkmatige, duwende slag. Het is belangrijk dat alle beitels even lang zijn. Als u klaar bent met vijlen, draai de zaag dan om en vijl de rest van de beiteltanden op dezelfde manier vanuit de tegenovergestelde richting.

Filing the chain with an arrow

Vijlen van de dieptestellers

Het hoogteverschil tussen de dieptesteller en de punt van de beitel bepaalt hoeveel de beiteltanden zal zagen. Vijl de dieptesteller ongeveer elke derde of vijfde keer dat de beiteltanden worden gevijld, uitgaande van normale slijtage.

Depth gauge measuring with image

Plaats de vijlmal op de ketting en houd deze met één hand stabiel. Selecteer "Zacht" of "Hard", afhankelijk van het type hout dat u normaliter zaagt. Houd de platte vijl in uw andere hand en vijl de dieptesteller tot de vijl contact maakt met de vijlmal. Blijf vervolgens alle dieptestellers op de ketting vijlen. Hoe de vijlmal op de ketting rust, is afhankelijk van het feit of de beiteltand rechts- of linkshandig is gevijld.

Filing depth gauge with arrow

De ketting van een kettingzaag slijpen