Pamācības un ceļveži

Kā uzstādīt pļaušanas bloku raiderim

Husqvarna raideri ir daudzpusīga tehnika, kurai iespējams pievienot dažādus piederumus atkarība no veicama darba un gadalaika. Veicot jebkura piederuma nomaiņu, obligāti jāievēro visi piesardzības noteikumu un jāvalkā aizsargaprīkojums.

Pļaušanas bloka uzstādīšanas kontrolsaraksts
  1. Novietojiet zāles pļāvēju uz cietas virsmas un ieslēdziet stāvbremzi.
  2. Pārbaudiet, vai pļaušanas augstuma iestatīšanas svira atrodas zemākajā pozīcijā un vai pļaušanas bloka pacelšanas svira atrodas pļaušanas pozīcijā.
  3. Nolaidiet ierīces rāmi uz leju un novietojiet aizbīdni pretī rāmim.
  4. Atbrīvojiet siksnu tās turētājā.
  5. Spiežot ievirziet ierīci un ievietojiet vadtapas ierīces rāmja gropēs, pa vienai katrā pusē. Uzmanieties, lai neiespiestu rokas.
  6. Spiežot ievirziet ierīci tā, lai iekšējie stiprinājumi saskartos ar ierīces rāmja apakšējām gropēm.
  7. Aplieciet piedziņas siksnu ap pļaušanas bloka piedziņas riteņiem. Pārliecinieties, vai siksna ir uzlikta uz pareizās siksnas spriegotāja rata puses.
  8. .Aizāķējiet augstuma regulēšanas balstu
  9. Nostipriniet ieliktņa atsperi.
  10. Uzstādiet priekšējo pārsegu.