Pamācības un ceļveži

Kā runāt ar Automower®, izmantojot Amazon Alexa

Šis ir saraksts ar atbalstītajām balss komandām, kuras izmanto saziņai ar Automower®, izmantojot Amazon Alexa. Centieties izvairīties no fona trokšņa un runāt dabiski un skaidri.

Lai to izdarītu...Izrunājiet...AlternatīvasDarbība
Sākt/atsākt/turpināt“Alexa, ask Automower to start” (Alexa, lieciet Automower startēties)Tāpat var lietot arī vārdus “resume” (atsākt) vai “continue” (turpināt)Automower atsāk pļaušanu saskaņā ar grafiku. Ja grafikā nekas nav ieplānots, tad tas nesāk pļaut, līdz ir pienākusi nākamā plānotā iedarbināšanas reize.
Pauze“Alexa, ask/tell Automower to stop” (Alexa, lieciet/palūdziet Automower apstāties)Tāpat varat lietot arī vārdu “pause” (pauze)Automower pārtrauks darboties savā pašreizējā atrašanās vietā.
Stāvēšana“Alexa, ask/tell Automower to park” (Alexa, lieciet/palūdziet Automower novietoties stāvvietā)Tāpat varat lietot arī vārdus “return home” (atgriezties mājās), “go back home” (doties atpakaļ uz mājām) vai “take a break” (ieturēt pauzi).Automower novietojas stāvvietā līdz nākamajai ieplānotajai pārvietošanās reizei.
Novietošana stāvēšanai līdz tālākai komandai“Alexa, ask/tell Automower to park until further notice” (Alexa, lieciet/palūdziet Automower novietoties stāvvietā līdz tālākai komandai) Automower novietojas stāvvietā un gaida nākamo komandu, ignorējot grafikus.
Statuss“Alexa, ask Automower about status” (Alexa, jautājiet Automower par statusu)Tāpat var lietot arī frāzi “what it is doing” (ko tas dara), “to check status” (pārbaudīt statusu) vai “What is Automower up to?” (Ko Automower taisās darīt)Informē par faktisko statusu un to, ko Automower taisās darīt tūlīt. (Nav informācijas par akumulatoru.)
Palīdzība[Kontekstā] “I need some assistance” (Man ir vajadzīga palīdzība)Jūs varat arī izmantot “Help” (Palīdzība) vai “What can I do” (Ko es varu darīt)

Bieži uzdotie jautājumi Husqvarna Automower® un viedās mājas integrācija

Šobrīd Husqvarna Automower® X-line modeļi un ar Automower® Connect komplektu aprīkotie modeļi ir vienīgie modeļi, kurus varat savienot ar Google Home vai Amazon Alexa.

Nē, ne šobrīd.