Automower®14.02.2023

Kā optimizēt Automower® robotizētā zāles pļāvēja uzstādīšanu stāvās nogāzēs

Automower uz stāvas nogāzes

Ja ir sarežģīta, kalnaina teritorija, svarīgi izvēlēties Automower® modeli, kas piemērots šim darbam. Tas ir pirmais solis, lai nodrošinātu, ka robotizētais zāles pļāvējs var darboties uz stāvām nogāzēm. Turklāt jums ir arī jāoptimizē robežvada un virzošā vada uzstādīšana, pareizi jāuztur pļāvējs un jāizmanto pareizie piederumi un iestatījumi.

Cik stāvas nogāzes var pārvarēt Automower® robotizētais zāles pļāvējs?

Darbam stāvās nogāzēs ir nepieciešams šim mērķim pielāgots robotizētais zāles pļāvējs. Standarta Automower ® modeļi spēj pārvarēt 25–50% slīpumu atkarībā no modeļa. Mūsu pilnpiedziņas modelis 435X AWD vai 535 AWD pārvar līdz pat 70% (35˚) nogāzes, kas līdzvērtīgas melnā līmeņa slēpošanas trasēm. Skatiet sava Automower® modeļa lietotāja rokasgrāmatu, lai redzētu, kādu slīpumu robotizētais zāles pļāvējs var pārvarēt.

Kā aprēķināt nogāzes slīpumu

Slīpums (%) tiek aprēķināts kā augstuma atšķirība centimetros uz katriem 100 cm horizontāli. Piemērs: 15 cm/100 cm = 15%

Robežvada izvietošana uz stāva kalna

Kā izvietot robežvadu stāva kalna nogāzēs standarta modeļiem un mūsu AWD modeļiem

Standarta Automower® modeļi

 • Darba zonā robotizētais zāles pļāvējs var pārvarēt zonas, kuru slīpums nepārsniedz modelim norādīto maksimālo slīpumu. Stāvākas zonas ir jāizolē ar robežvadu.
 • Nenovietojiet robežvadu slīpumā, kas ir stāvāks par 15% (10% modelim Aspire R4, 25% NERA modeļiem), jo pastāv risks, ka robotizētajam zāles pļāvējam var būt grūti apgriezties. Vislielākais risks ir lietainā laikā, jo riteņi var slīdēt pa mitro zāli.
 • Kad daļa no darba zonas ārējās malas slīpuma pārsniedz 15% (10% modelim Aspire R4, 25% NERA modeļiem), robežvads ir jānovieto 20–35 cm/8–13,8 collu atstatumā no nogāzes malas uz līdzenas zemes (attālums atšķiras dažādiem modeļiem; papildinformāciju skatiet lietotāja rokasgrāmatā).
 • Nogāzēm, kas atrodas līdzās koplietošanas ceļiem, gar nogāzes ārējo malu uzstādiet vismaz 15 cm / 6 collas augstu barjeru. Kā barjeru var izmantot sienu vai žogu.

AWD Automower® modeļiem

 • Nogāzēs ar slīpumu līdz 50%, kas iesniedzas darba zonā, pļāvējs darbosies, kā paredzēts. Saglabājiet 1,5 m / 5 pēdu attālumu starp robežvadu un šķēršļiem vai starp šķēršļiem.
 • Nogāzēs ar slīpumu no 50 līdz 70%, pārliecinieties, vai nogāzē nav šķēršļu.
 • Jāuztur 1,5 m / 5 pēdu attālums no nogāzes pakājes līdz robežvadam.
 • Nogāzēm, kas atrodas līdzās koplietošanas ceļiem, gar nogāzes ārējo malu uzstādiet vismaz 15 cm / 6 collas augstu barjeru. Kā barjeru var izmantot sienu vai žogu.

Kā izvietot virzošo vadu uz stāva kalna

Kā izvietot virzošo vadu stāva kalna nogāzēs standarta modeļiem un mūsu AWD modeļiem

Standarta Automower® modeļi

 • Izvietojiet virzošo vadu pa diagonāli uz sarežģītas nogāzes, lai nodrošinātu Automower® robotizētam zāles pļāvējam optimālu saķeri un minimizētu zāliena nodilumu.
 • Ieteicams nodrošināt, ka šajās slīpuma vietās nav šķēršļi, piemēram, koki vai akmeņi un salas.

AWD Automower® modeļiem

 • Novietojiet virzošo vadu taisnā līnijā no nogāzes pakājes līdz nogāzes virsotnei, lai iegūtu optimālu saķeri un samazinātu zāles nodilumu.
 • Ja nav iespējams izveidot taisnu līniju, novietojiet virzošo vadu pa diagonāli pāri nogāzei.
 • Nenovietojiet virzošo vadu paralēli nogāzei, kā redzams attēlā. Šis var palielināt zāliena nolietojumu.

Uzlabojiet saķeri ar tīriem riteņiem un apvidus komplektu

Notīriet zāli no riteņiem, izmantojot mīkstu birsti. Ja pie riteņiem ir salipis daudz zāles, pļāvējs var nespēt sekmīgi pārvarēt nogāzes.

Vairumam modeļu ir pieejams arī apvidus komplekts (papildaprīkojums) ar smagiem aizmugurējiem riteņiem un riteņu birstēm, kas nodrošina izcilu saķeri slīpumā.

Automower® apvidus komplekts

Pielāgojiet iestatījumus

Iespējojiet funkciju Vadība nogāzēs

Daudziem Automower® modeļiem ir funkcija Vadība nogāzēs. Kad tā ir iespējota, veiktspēja stāvās nogāzēs uzlabojas. Tas samazina zāles nodilumu pie nogāzes robežvada. Funkcija Vadība nogāzēs pēc noklusējuma ir iespējota rūpnīcas iestatījumos.

Lai mainītu funkcijas Vadība nogāzēs iestatījumu, pļāvēja displejā atveriet Iestatījumi > Vadība nogāzēs > Lietot vadību nogāzēs.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?