Automower®14.02.2023

Automower® robotizētā zāles pļāvēja savienošana ar Wi-Fi

Pievienojot Automower® robotizēto zāles pļāvēju Wi-Fi tīklam, pļāvējs var sazināties ar Husqvarna mākoni. Šādi var vadīt pļāvēju no jebkuras vietas, jebkurā laikā, izmantojot mobilo ierīci un lietotni Automower® Connect, ja pļāvējs ir Wi-Fi diapazonā.

Izmantojot Wi-Fi savienojumu, varat izmantot arī viedās mājas pakalpojumus, piemēram, Google Home, Amazon Alexa, IFTTT un atvērt API, lai vadītu robotizēto zāles pļāvēju, kā arī atjauninātu pļāvēja aparātprogrammatūru.

Kurus Automower® modeļus var savienot ar Wi-Fi tīklu?

Šādi Automower® modeļi izmanto Wi-Fi kā galveno veidu saziņai ar Husqvarna mākoni:
 • Aspire™ R4
 • 320 NERA*

Šādi Automower® modeļi var izmantot gan mobilo, gan Wi-Fi tīklu, lai sazinātos ar Husqvarna mākoni:

 • 430X NERA
 • 450X NERA

Citiem Automower® modeļiem nav nepieciešamās aparatūras, lai izveidotu savienojumu, izmantojot Wi-Fi.

Kā savienot Automower® robotizēto zāles pļāvēju ar Wi-Fi tīklu

Lai Automower® robotizēto zāles pļāvēju pievienotu Wi-Fi tīklam, tas vispirms jāsavieno pārī ar mobilo ierīci, izmantojot Bluetooth.

Ja ir izveidots Bluetooth savienojums ar robotizēto zāles pļāvēju, varat savienot to ar vienu vai vairākiem Wi-Fi tīkliem. Uzziniet par priekšrocībām, ko nodrošina savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

 1. Atveriet lietotni Automower® Connect.
 2. Atlasiet Pieteikties un ievadiet sava konta akreditācijas datus.
 3. Nostājieties tuvu robotizētajam zāles pļāvējam un izveidojiet savienojumu, izmantojot Bluetooth.
 4. Lai iegūtu labu Wi-Fi tīkla signālu, pārliecinieties, ka robotizētais zāles pļāvējs atrodas tuvu tīkla maršrutētājam.
 5. Atlasiet Vēl > Iestatījumi > Automower® Connect.
 6. Ievadiet PIN kodu.
 7. Sadaļā Wi-Fi, pieskarieties Atlasīt tīklu.
  Nav savienojuma ar Wi-Fi
 8. Sarakstā izvēlieties vajadzīgo tīklu.
 9. Ievadiet tīkla paroli un pieskarieties Savienot. Ņemiet vērā, ka parole ir reģistrjutīga.
 10. Uzgaidiet, līdz tiek izveidots savienojums.
 11. Tagad robotizētais zāles pļāvējs ir pievienots izvēlētajam Wi-Fi tīklam un tīkla parole tiek saglabāta vēlākai lietošanai.
  Pievienots Wi-Fi tīklam

Ņemiet vērā, ka Wi-Fi tīklam jābūt savienotam ar internetu, lai varētu sazināties ar Husqvarna mākoni.

Vai nevarat atrast Wi-Fi tīklu?

Pieejamo tīklu sarakstā vienlaikus tiek parādīti līdz desmit tīkliem. Ja vajadzīgais tīkls sarakstā netiek parādīts, rīkojieties šādi:
 • Noteikti izveidojiet Bluetooth savienojumu ar robotizēto zāles pļāvēju.
 • Pārvietojiet robotizēto zāles pļāvēju tuvāk maršrutētājam, lai iegūtu spēcīgāku signālu.
 • Lietotnē Automower® Connect atlasiet Vēl > Iestatījumi> Automower® Connect > Atlasīt tīklu > Meklēt atkārtoti, lai vēlreiz meklētu tīklus.
 • Atlasiet Pievienot jaunu, lai ievadītu sarakstā neesoša, piemēram, slēpta tīkla nosaukumu. Ņemiet vērā, ka gan tīkla nosaukums, gan parole ir reģistrjutīga.
 • Pārstartējiet tīkla maršrutētāju (izpildiet tīkla maršrutētāja ražotāja norādījumus). Uzgaidiet dažas minūtes, lai maršrutētājs ieslēdzas, tad lietotnē Automower® Connect atlasiet Vēl > Iestatījumi > Automower® Connect > Atlasīt tīklu > Meklēt atkārtoti, lai meklētu tīklus.

Cik Wi-Fi tīklu var pieslēgt robotizētajam zāles pļāvējam?

Kontā var saglabāt līdz desmit Wi-Fi tīkliem, bet pļāvēju vienlaikus var savienot tikai ar vienu tīklu.

Ja robotizētais zāles pļāvējs tiks atvienots no pašlaik izmantotā tīkla, tas automātiski savienosies ar citu pieejamo tīklu, priekšroku dodot tam, kuram ir spēcīgākais signāls.

Pārslēgšana no viena Wi-Fi tīkla uz citu

Ja pievienojāt vairākus Wi-Fi tīklus, pļāvējs automātiski pārslēgsies starp tīkliem, kad tas būs nepieciešams.

Lai manuāli pārslēgtu uz konkrētu tīklu, sarakstā pieskarieties vajadzīgajam tīklam. Ja parole nav jau saglabāta, tā jāievada.

Wi-Fi savienojuma ar Automower® robotizēto zāles pļāvēju pārtraukšana

Lai atvienotu Wi-Fi tīklu un to izdzēstu no saraksta, pieskarieties dzēšanas ikonai (atkritnei) līdzās tīkla nosaukumam un apstipriniet, ka vēlaties izdzēst tīklu.

Atlasītais tīkls tagad ir atvienots un izdzēsts no saraksta. Tīkls joprojām būs redzams sarakstā (ja vien tas nav slēpts tīkls), bet, lai vēlreiz izveidotu savienojumu ar tīklu, ir atkārtoti jāievada parole.

Priekšrocības, pļāvēju pievienojot Wi-Fi tīklam

Nav nepieciešams Automower® robotizēto zāles pļāvēju pieslēgt Wi-Fi tīklam, taču daudzos gadījumos tas ir izdevīgi.

 • Ja jums ir Automower® modelis, kas sazinās ar Husqvarna mākoni, izmantojot tikai Wi-Fi tehnoloģiju, Wi-Fi savienojums ļauj vadīt pļāvēju no jebkuras vietas, jebkurā laikā, lietojot mobilo ierīci un lietotni Automower® Connect, kā arī viedās mājas pakalpojumus. Tas arī ļauj patstāvīgi lejupielādēt jaunu aparātprogrammatūru un atjaunināt robotizēto zāles pļāvēju**. Ja nepievienosiet robotizēto zāles pļāvēju Wi-Fi tīklam ar piekļuvi internetam, pļāvēju varēsit vadīt tikai 30 metru/100 pēdu rādiusā no tā, izmantojot Bluetooth (ja tas ir savienots pārī ar mobilo ierīci, izmantojot Bluetooth).
 • Ja jums ir Automower® modelis, kas sazinās ar Husqvarna mākoni, izmantojot Wi-Fi tehnoloģiju un mobilo tehnoloģiju, un mobilā tīkla pārklājums jūsu reģionā ir labs, varat pārvaldīt pļāvēju bez Wi-Fi savienojuma. Taču, ja mobilā tīkla pārklājums nav pietiekams, var būt izdevīgi izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, lai stabilizētu savienojumu ar Husqvarna mākoni.

*Automower® Connect komplekts ir pieejams kā papildiespēja, nodrošinot mobilo savienojumu ar Husqvarna mākoni.
** Lai automātiski lejupielādētu un instalētu jaunus aparātprogrammatūras atjauninājumus, šo modeļu uzlādes stacijai jāatrodas vietā ar Wi-Fi pārklājumu.

Plašāka informācija

Kā pievienot Automower® robotizēto zāles pļāvēju lietotnei Automower® Connect
Kļūme, pieslēdzoties ar Wi-Fi Automower® robotizētajam zāles pļāvējam

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?