Motorzagi11.02.2024

Zāģēšanas aprīkojuma kopšana

Lai motorzāģis darbotos ilgstoši ar maksimālu jaudu, tam regulāri jāveic apkope.

Pareiza ķēdes spriegošana

Pārliecinieties, ka ķēde ir pareizi nospriegota. Vaļīga ķēde var noslīdēt no vadsliedes, radot traumas un motorzāģa bojājumus. Pārspriegota ķēde var izraisīt priekšlaicīgu vadsliedes nodilumu. Pareizi nospriegota ķēde nedrīkst nokarāties zem vadsliedes. Ķēdes spriegojums ir pareizs, ja ķēde saskaras ar vadsliedes apakšpusi un ķēdi var viegli pavilkt ar roku.

Pirms ķēdes spriegojuma regulēšanas vienmēr ļaujiet ķēdei atdzist. Ķēdei atdziestot, tā saraujas.

Motorzāģa ķēdes eļļošana

Galvenais priekšlaicīga nodiluma iemesls ir nepietiekama eļļošana. Ieteicams pārbaudīt ķēdes eļļas līmeni un papildināt eļļu katrā degvielas uzpildes reizē. Husqvarna motorzāģa ķēdes eļļa ir īpaši piemērota mūsu griešanas sistēmu efektīvai eļļošanai.

  • Iedarbiniet motorzāģi.
  • Novietojiet zāģi uz celma un palieliniet dzinēja apgriezienu skaitu.
  • Ķēdes eļļošana ir pareiza, ja uz celma ir redzama eļļa.

Motorzāģa sliedes tehniskā apkope

Lielākā daļā vadsliedes problēmu saistās ar nepareizu ķēdes spriegojumu, nepietiekamu eļļošanu vai nepareiziem darba paņēmieniem. Nodilums izteiktāks ir motorzāģa sliežu apakšpusē, ko darba laikā izmanto visvairāk.

  • Katru reizi, mainot ķēdi, apgrieziet vadsliedi otrādi, lai tā nodiltu vienmērīgi.
  • Regulāri iztīriet vadsliedes rievu un eļļas ieplūdes atveri.
  • Novīlējiet sliedes rievas atkarpes.

Sliedes maiņa

Regulāri pārbaudiet motorzāģa sliedes nodilumu un atkarpes.

Nomainiet sliedi šādos gadījumos:

  • Sliedes rieva nav pietiekami dziļa, lai noturētu piedziņas posmu. Pārbaudiet to visvairāk nodilušajā sliedes daļā.
  • Ķēde rievā nevirzās taisni.

Asa ķēde un pareizs dziļummēra iestatījums

Ķēdes regulāra tehniskā apkope un asināšana ir panākumu atslēga.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?