Automower®08.03.2024

Sekundārās zonas izveide Automower® instalācijā

Ja daļa zāliena ir tuvu pārējam zālienam, bet nav tieši savienota ar to, varat iestatīt šo zonu kā sekundāro zonu. Tas ir noderīgi, piemēram, ja priekšpagalmu un iekšpagalmu nesavieno eja, caur kuru Automower® robotizētais zāles pļāvējs var izbraukt, vai ja vēlaties pļaut arī blakus esošu kaimiņu dārzu. Izmantojot sekundāro zonu, ir nepieciešama tikai viena instalācija ar vienu uzlādes staciju un vienu robežvadu. Robežvads jānovieto kā cilpa ap visu darba zonu.

Automower instalācija ar sekundāro zonu

Informācija par sekundārajām zonām

  • Darba zona ar uzlādes staciju ir uzskatāma par galveno zonu (A).
  • Sekundārā zona (B) nav savienota ar galveno zonu, izmantojot eju.
  • Robežvads jānovieto kā cilpa ap visu darba zonu (A + B). Ievērojiet, ka ieteicamais maksimālais robežvada garums ir 800 metri /2600 pēdas (modelim Aspire R4: 300 metri / 980 pēdas).

Darbība sekundārajā zonā

Lai darbinātu pļāvēju sekundārajā zonā, manuāli pārvietojiet to uz sekundāro zonu un, palaižot pļāvēju, lietotnē Automower® Connect atlasiet Start > Secondary area (Sākt > Sekundārā zona).

Sekundārās zonas režīmā iekārta darbojas norādīto laika periodu vai līdz brīdim, kad izlādējas akumulators. Tā nesāk meklēt uzlādes staciju. Pēc pļaušanas sekundārajā zonā pļāvējs ir manuāli jānovieto uzlādes stacijā, lai to uzlādētu.

Pirms novietot pļāvēju atpakaļ uzlādes stacijā, iestatiet to režīmā Main area mode (Galvenā zona), citādi tas atkal sāks darbību pēc grafika.

AIM tehnoloģija un sekundārā zona

Šī sadaļa attiecas tikai uz Automower® modeļiem, kas atbalsta AIM tehnoloģiju.

AIM tehnoloģijas izveidotajā kartē (Mans zāliens) nav redzama neviena sekundārā zona, un to nevar izmantot, lai sekundārā zonā izveidotu darba zonas vai lieguma zonas. Neskatoties uz to, ka sekundārā zona nav ietverta virtuālajā kartē, varat pļaut zonas kā ierasts; pļāvējs seko robežvadam. Pļāvējs joprojām ir manuāli jānovieto sekundārajā zonā.

Zāliena kartēšanas laikā galvenajā zonā pēc nepieciešamības varat pārvietot pļāvēju uz sekundāro zonu, nepārtraucot kartēšanas procesu.

Lai saņemtu personalizētu palīdzību saistībā ar robotizēto zāles pļāvēju, sazinieties ar vietējo Husqvarna izplatītāju.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?