Pistoles/smidzināšanas roktura un smidzināšanas kāta savienošana ar augstspiediena mazgātāju

Standarta tīrīšanas vajadzībām ir jāpievieno gan pistole/smidzināšanas rokturis, gan smidzināšanas kāts.

Pistoles/smidzināšanas roktura savienošana ar smidzināšanas kātu

  1. Ar vienu roku satveriet pistoli/smidzināšanas rokturi un uzbīdiet kāta savienojumu uz smidzināšanas roktura.
  2. Pagrieziet smidzināšanas kātu pulksteņrādītāju kustības virzienā un atlaidiet. Smidzināšanas kāts nofiksējas.
  3. Savienojiet augstspiediena šļūteni ar pistoli/smidzināšanas rokturi.

Pistoles/smidzināšanas roktura noņemšana no smidzināšanas kāta

  1. Izvelciet augstspiediena šļūteni no pistoles/smidzināšanas roktura.
  2. Piespiediet smidzināšanas kātu un pagrieziet pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam (atkarībā no iekārtas modeļa).
  3. Izvelciet smidzināšanas kātu no pistoles/smidzināšanas roktura.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?