Motorzagi11.02.2024

Motorzāģa ikdienas apkope

Lietotāja rokasgrāmatā ir izskaidroti vispārīgi apkopes norādījumi, pievēršot īpašu uzmanību būtiskām zāģa daļām. Šie padomi var samazināt problēmas un palīdzēt radīt efektīvākus un drošākus darba apstākļus.
Efektīvai apkopes programmai ir jāietver plānoti apkopes apmeklējumi un produkta atbalsts vietējā pilnvarotā servisa centrā.

Ņemiet vērā, ka visām šajā sadaļā aprakstītajām apkopes darbībām izstrādājuma lietotāja rokasgrāmatā ir ietverts diagrammu atbalsts.

 1. Notīriet ierīces ārpusi.
 2. Pārbaudiet, lai droseles detaļas darbojas droši. (Droseles regulators un tā blokators.)
 3. Notīriet ķēdes bremzi un pārbaudiet, vai tā darbojas droši. Pārliecinieties, vai ķēdes uztvērējs nav bojāts, un nepieciešamības gadījumā to nomainiet ar alumīnija ķēdes uztvērēju (pieejams kā rezerves daļa).
 4. Apgrieziet sliedi reizi dienā, lai tā nodiltu vienmērīgi. Pārbaudiet sliedes eļļošanas atveri, lai pārliecinātos, vai tā nav aizsērējusi. Iztīriet sliedes rievu. Ja sliedei galā ir zvaigznīte, tā jāieeļļo.
 5. Pārbaudiet, vai sliede un ķēde tiek pietiekami eļļota.
 6. Pārbaudiet, vai ķēdes kniedēs un posmos nav redzamu plaisu, zāģa ķēde ir nospriegota un kniedes un posmi nav nodiluši. Ja nepieciešams, nomainiet.
 7. Uzasiniet ķēdi un pārbaudiet tās spriegojumu un stāvokli. Pārbaudiet, vai nav nodilis piedziņas zobrats, un, ja nepieciešams, nomainiet.
 8. Iztīriet startera gaisa ieplūdi. Iztīriet gaisa filtru.
 9. Pārbaudiet, vai visi uzgriežņi un skrūves ir cieši pievilkti.
 10. Pārbaudiet, vai apturēšanas slēdzis darbojas pareizi.
 11. Pārbaudiet, vai nav manāma degvielas noplūde no motora, tvertnes vai degvielas vadiem.
 12. Katru dienu pārbaudiet dzesēšanas sistēmu.

Svarīgi! Pirms motorzāģa izmantošanas nodrošiniet, ka pilnībā tiek izlasīta motorzāģa lietotāja un drošības rokasgrāmata. Šī rokasgrāmata ietver drošības brīdinājumus, iekārtas drošības funkcijas un to darbību, drošas iedarbināšanas metodes papildus pārbaudes un apkopes prasībām, kas var palīdzēt pagarināt iekārtas kalpošanas laiku.

Skatiet arī šeit:

Motorzāģa iknedēļas apkope

Motorzāģa apkope reizi mēnesī

Periodiska motorzāģa apkope

Vai šis raksts bija noderīgs?
Plašāka informācija
motorzāģisapkope
Vai nepieciešama papildu palīdzība?