Krūmgrieža / zāles trimmera iedarbināšana

Lai krūmgriezis / zāles trimmeris darbotos optimāli, tie ir pareizi jāiedarbina.

Krūmgrieža iedarbināšana

 1. Vairākkārt spiediet degvielas pumpīti, līdz tas sāk piepildīties.
 2. Aktivizējiet gaisa vārstu.
 3. Velciet, līdz dzinējs iedarbojas.
 4. Kad dzinējs ir apstājies, deaktivizējiet gaisa vārstu.
 5. Pavelciet, lai iedarbinātu dzinēju.
 6. Palieliniet dzinēja ātrumu, lai sasniegtu normālus apgriezienus.

Zāles trimmera iedarbināšana

 1. Vairākkārt spiediet degvielas pumpīti, līdz tas sāk piepildīties.
 2. Aktivizējiet gaisa vārstu.
 3. Velciet, līdz dzinējs iedarbojas. Nespiediet iedarbināšanas sviru.
 4. Kad dzinējs ir apstājies, deaktivizējiet gaisa vārstu.
 5. Pavelciet, lai iedarbinātu dzinēju.
 6. Palieliniet dzinēja ātrumu, lai sasniegtu normālus apgriezienus.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?