Automower®22.04.2024

Koridora platuma pielāgošana Automower® instalācijā

Sekojot robežvadam vai virzošajam vadam no uzlādes stacijas vai uz to, vai pa eju, Automower® robotizētais zāles pļāvējs virzās dažādos attālumos no virzošā vada, lai neveidotu sliedes. Zona blakus vadam, kuru izmanto robotizētais zāles pļāvējs, tiek dēvēta par koridoru.

Ievērojiet: kad zāles pļāvējs virzās gar virzošo vadu uzlādes stacijas virzienā, tas vienmēr pārvietojas kreisajā pusē no virzošā vada.

Izmantojot automātisko eju izbraukšanu, koridora platums tiek automātiski pielāgots, bet vairākiem modeļiem koridora platumu var pielāgot manuāli, piem., ja ir šaura eja, kur zāles pļāvējs bieži iestrēgst.

Koridora platuma iestatīšana

Robežvada koridors ir zona, kas piekļaujas robežvadam, un virzošā vada koridors ir zona, kas piekļaujas virzošajam vadam. Tas, kādi koridoru platumi ir pieejami un ir pielāgojami, ir atkarīgs no jūsu Automower® modeļa.

Varat iestatīt koridora platumu no 1 līdz 9. Rūpnīcas iestatījums ir 6 robežvadam un 9 virzošajam vadam. Ja iestatāt vērtību 0, robotizētais zāles pļāvējs virzīsies tieši pāri virzošā vada centram.

Zāles pļāvēja displejs: Uzstādīšana > Papildu > Koridora platums

Automower® Connect: Vairāk > Iestatījumi > Uzstādīšana > Koridora platums

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?