Zales plaveji11.02.2024

Kāpēc zāles pļāvēja zāles savācējs neuzpildās?

Iespējams, lietojot zāles pļāvēju, pamanīsiet, ka produkta zāles savācējs neuzpildās.

Šai problēmai ir iespējami vairāki risinājumi.

Samaziniet pļaušanas augstumu.

Ja zāles pļāvēja pļaušanas augstums ir pārāk liels, produkta zāles savācējs neuzpildās paredzētajā veidā.

Kā iestatīt pļaušanas augstumu

UZMANĪBU! Neiestatiet pļaušanas augstumu pārāk zemu. Ja zāliena virsma nav līdzena, asmeņi var saskarties ar zemi.

Pļaušanas augstumu var noregulēt vairākos līmeņos.

Lai samazinātu vai palielinātu pļaušanas augstumu, pārvietojiet pļaušanas augstuma sviru. Pārliecinieties, vai jums ir zālei atbilstošs pļaušanas augstums, ne vairāk kā 1/3 no augstuma.

Atkarībā no zāles pļāvēja modeļa pļaušanas augstuma sviras konstrukcija var būt atšķirīga.

Pārbaudiet, vai nav nosprostojumu un notīriet pļaušanas bloku.

Zāles savācējs neuzpildīsies, kā paredzēts, ja zem zāles pļāvēja ir uzkrājusies zāle, lapas un netīrumi.

Pļaušanas bloka tīrīšana

BRĪDINĀJUMS! Uzvelciet biezus cimdus. Asmens ir ļoti ass, un ar to var viegli sagriezties.

BRĪDINĀJUMS! Lai novērstu nejaušu palaišanu, atvienojiet aizdedzes vadu no aizdedzes sveces.

  1. Izslēdziet produktu.
  2. Novietojiet produktu uz sāniem tā, lai gaisa filtrs un aizdedzes svece ir uz augšu.
    UZMANĪBU! Novietojot produktu ar gaisa filtru uz leju, var sabojāt dzinēju.
  3. Notīriet produkta apakšdaļā esošo zāli un citus netīrumus. Lai veiktu šo darbu, izmantojiet suku. Ja nepieciešams, ar šļūteni saudzīgi noskalojiet pļaušanas pārsega iekšējo virsmu. Neizmantojiet produkta tīrīšanai augstspiediena mazgātāju.
    UZMANĪBU! Pirms lietošanas pārliecinieties, vai produkts ir sauss.

Netīrs zāles savācējs

Netīrs zāles savācējs nevar ventilēt gaisu. Līdz ar to zāles savācējs neuzpildās. Iztukšojiet zāles savācēju un turpiniet pļaušanu.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?