Lapu puteji11.02.2024

Kāpēc lapu pūtējs lietošanas laikā zaudē jaudu?

Izmantojot lapu pūtēju, iespējams, konstatēsit jaudas samazināšanos.

Tas var notikt, ja gaisa ieplūdes atvere ir netīra vai aizsērējusi.

Gaisa ieplūdes atveres tīrīšana

BRĪDINĀJUMS. Lietojiet aizsargcimdus.

Gaisa ieplūdes atveres atrašanās vieta

  • uz aizmugurējā korpusa
  • uz motora korpusa
  • uz vārpstas

Tas atkarīgs no lapu pūtēja modeļa.

Kā tīrīt gaisa ieplūdes atveri

  1. Pārliecinieties, ka gaisa ieplūdes atvere nav bloķēta lapu pūtēja sānos.
  2. Ja nepieciešams, apturiet lapu pūtēju un noņemiet lapas vai citus svešķermeņus.

UZMANĪBU! Bloķēta gaisa ieplūdes atvere samazina pūtēja jaudu un palielina dzinēja darba temperatūru. Dzinējam pārāk sakarstot, var notikt tā atteice.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?