Lapu puteji11.02.2024

Kādēļ lapu pūtējs iedarbojas un uzreiz noslāpst?

Lietojot lapu pūtēju, tās var negaidīti izslēgties. Tas var nozīmēt, ka ir radušās kādas lapu pūtēja kļūmes.

Nav degvielas

Vispirms pārbaudiet, vai lapu pūtējā ir degviela. Pirms lapu pūtēja iedarbināšanas pārliecinieties, ka tajā ir degviela.

Veca degviela

Lapu pūtēja darbību var ietekmēt arī veca degviela.
Uzglabājot lapu pūtēju ar degvielu tajā, degviela var kļūt veca. Tādējādi sistēma aizsērēs, vai tās darbība tiks ierobežota.

Ar degvielu saistītas kļūmes nesedz garantija. Lapu pūtējam būs nepieciešama apkope vietējā pilnvarotā apkopes centrā.
Pirms uzglabājat lapu pūtēju, pārbaudiet, vai tajā nav degvielas, lai nepieļautu šādas kļūmes rašanos. Darbinot lapu pūtēju, vienmēr lietojiet jaunu degvielu.

Gaisa filtrs

Ja lapu pūtējs iedarbojas, taču joprojām noslāpst, pārbaudiet gaisa filtru. Ja gaisa filtrs ir netīrs vai bojāts, iztīriet vai nomainiet to.
Lapu pūtēja gaisa filtra tīrīšana un maiņa

Dzirksteļu uztvērējs

Cits iemesls, kāpēc lapu pūtējs iedarbojas un tad noslāpst, var būt netīrs vai aizsērējis dzirksteļu uztvērējs. Šādā gadījumā iztīriet dzirksteļu uztvērēju ar stiepļu suku.

Dzirksteļu uztvērēja tīrīšana

Ja lapu pūtējs noslāpst, kad tas tiek sasvērts uz sāniem, tas parasti ir tāpēc, ka degvielas filtrs nesaskaras ar degvielu, jo mainās lapu pūtēja stāvoklis. Mainoties stāvoklim, degvielas filtram ir jāpaliek degvielā.

Husqvarna lapu pūtējs ir aprīkots ar konkrēta garuma un elastīguma degvielas cauruļvadiem, kā arī pārdomātiem degvielas filtriem. Tas nodrošina to, ka filtrs “seko” degvielai un paliek iemērkts. Ir svarīgi vienmēr izmantot konkrētajam izstrādājumam atbilstošu degvielas cauruļvadu un degvielas filtru. Informāciju skatiet lietošanas rokasgrāmatā.

Lapu pūtējs pēc apgāšanās uz sāniem var noslāpt arī tad, ja radusies noplūde vai nepieciešams atjaunot degvielas cauruļvadus. Šajā gadījumā sazinieties ar vietējo pilnvaroto izplatītāju.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?