Dārza traktors29.04.2024

Kā tīrīt un nomainīt gaisa filtru dārza traktorā

Lai uzturētu Husqvarna dārza traktora labā stāvoklī, pārliecinieties, ka gaisa filtrs ir tīrs un darbojas pareizi.

Ja gaisa filtrs ir netīrs vai bojāts, var rasties dārza traktora iedarbināšanas kļūmes vai jaudas zudums lietošanas laikā.

Būs nepieciešams turpmāk norādītais:

 • tīrīšanas suka vai saspiests gaiss
 • jauns gaisa filtrs, ja vecais gaisa filtrs ir bojāts; noteikti izmantojiet pareiza veida gaisa filtru atkarībā no jūsu dārza traktora modeļa.

Dārza traktora gaisa filtra tīrīšana un maiņa

 1. Pagrieziet abas pogas par 1/4 apgrieziena pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
 2. Noņemiet gaisa filtra pārsegu.
 3. Uzmanīgi izņemiet gaisa filtru.

Kā tīrīt putu gaisa filtru dārza traktorā

 • Izņemiet gaisa putu filtru no gaisa filtra kasetnes.
 • Iztīriet putu gaisa filtru ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli.
 • Ļaujiet gaisa putu filtram nožūt.
 • Aplieciet gaisa putu filtru ap gaisa putu filtra kasetni.

Kā tīrīt papīra gaisa filtru dārza traktorā

 • Pasitiet papīra gaisa filtru pret cietu virsmu.
 • Izpūtiet ar saspiestu gaisu no papīra filtra iekšpuses.
  UZMANĪBU! Ja papīra gaisa filtru nevar iztīrīt, tas jāmaina.
4. Uzstādiet gaisa filtru, veicot darbības pretējā secībā.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?