Automower®30.01.2024

Kā runāt ar Alexa, lai kontrolētu Automower® robotizēto zāles pļāvēju

Ir daudz veidu, kā uzdot jautājumus vai dot komandas ierīcei Alexa. Tālāk atradīsiet dažus balss komandu piemērus, kas palīdzēs kontrolēt zāles pļāvēju.

Lai norādītu Alexa kontrolēt Automower® robotizēto zāles pļāvēju, balss komandas ir jāizrunā angļu, vācu vai franču valodā.

Atvērt Automower® prasmi

ValodaBalss komanda
Angļu valodāLaunch Automower
Vācu valodāÖffne Automower
Franču valodāOuvre Automower

Dot tiešas komandas vai jautājumus

ValodaBalss komanda
Angļu valodā

Ask Automower to/about …

Launch Automower and …

Vācu valodā

Sag Automower er soll …

Frag Automower über …

Franču valodā

Ouvre Automower et/pour …

Demande à Automower de …

Sākt pļaušanu

Komanda Start tiek izmantota, lai ignorētu pašreizējo grafiku.

Alexa jautās, cik ilgi jūs vēlaties, lai notiktu pļaušana, ja vien neesat to jau norādījis. Ņemiet vērā: ja zāles pļāvējs lādējas, tas var neuzsākt pļaušanu uzreiz. Tā vietā tas nogaidīs, līdz akumulators ir pilnībā uzlādēts, un tad sāks pļaušanu.

ValodaBalss komanda
Angļu valodā

Start

Cut the grass for four hours

Override schedule and run for four hours

Vācu valodā

Starte

Mähe den Rasen für vier Stunden

Er soll den Zeitplan ignorieren und vier stunden mähen

Franču valodā

Tondre

Tonds pour quatre heures

Ignore le schéma initial puis tonds pour quatre heures

Pauze

Komanda Pause dara to, ko tā izsaka: tā pauzē robotizēto zāles pļāvēju vietā, kur tas atrodas, līdz jūs sniedzat tam jaunu komandu.

Ņemiet vērā, ka balss komanda Pause nav vienāda ar zāles pļāvēja pogas STOP nospiešanu. Izmantojot balss komandu Pause, varat viegli restartēt zāles pļāvēju no lietotnes Automower® Connect, ar IFTTT sīkprogrammu vai Alexa balss komandu. Tomēr, ja kāds ir nospiedis zāles pļāvēja pogu STOP, robotizētā zāles pļāvēja tastatūrā ir jāievada PIN kods un jāaizver vāks, un tikai pēc tam var atkal palaist zāles pļāvēju.

ValodaBalss komanda
Angļu valodā

Pause

Come to a halt

Stand still Automower

Vācu valodā

Pausen

Halte meinen Automower an

Mach eine Pause

Franču valodā

Pause

Mets en pause

Automower en Pause

Atsākt pļaušanu (atbilstoši grafikam)

Izmantojiet komandu Resume, lai liktu robotizētajam zāles pļāvējam atsākt pļaušanu saskaņā ar pašreizējo grafiku, piemēram, ja tā darbība iepriekš tika pauzēta, vai tas ir novietots stāvēšanai.

Šī komanda nenozīmē, ka robotizētais zāles pļāvējs sāks pļaušanu, ja vien pēc grafika tas nav jādara tieši tagad.

ValodaBalss komanda
Angļu valodā

Resume

Continue with the schedule

Resume according to schedule

Vācu valodā

Fortsetzen

Folge wieder dem Plan

Mach weiter mit dem Zeitplan

Franču valodā

Continuer

Reprendre selon le calendrier de tonte

Reprendre le schéma initial

Novietot stāvēšanai līdz nākamajai plānotajai darbībai

Izmantojiet komandu Park, lai liktu robotizētajam zāles pļāvējam atgriezties uzlādes stacijā un palikt tur šīs pļaušanas sesijas laikā.

Kad sāksies nākamā plānotā pļaušanas sesija (piemēram, nākamajā dienā), komanda novietošanai stāvēšanai vairs nav derīga, un robotizētais zāles pļāvējs atkal sāks zāliena pļaušanu.

ValodaBalss komanda
Angļu valodā

Park

Go back home

Park until the next scheduled run

Vācu valodā

Parke

Er soll sich ausruhen

Parke bis zum nächsten Einsatz nach Mähplan

Franču valodā

Garer

Retourne à la station de charge

Renvoie mon Automower à la base

Novietot stāvēšanai uz X stundām

Varat arī norādīt robotizētajam zāles pļāvējam novietoties stāvēšanai noteiktu stundu skaitu. Kad norādītais laiks ir pagājis, zāles pļāvējs atsāk pļaušanu saskaņā ar grafiku.

ValodaBalss komanda
Angļu valodā

Park for 4 hours

Vācu valodā

4 Stunden parken

Franču valodā

Garer pour 4 heures

Novietot līdz tālākai komandai

Norādiet robotizētajam zāles pļāvējam novietoties stāvēšanai līdz tālākai komandai, ja vēlaties, lai robotizētais zāles pļāvējs atgrieztos uzlādes stacijā un uzturētos tur, līdz sniedzat tam jaunu komandu.

Šī komanda atšķiras no parastās komandas novietot stāvēšanai, jo tā ignorē arī nākamos plānotos braucienus. Tas nozīmē, ka, norādot robotizētajam zāles pļāvējam novietoties stāvēšanai līdz tālākai komandai, tas neatsāks pļaušanu nākamajā plānotajā pļaušanas sesijā.

ValodaBalss komanda
Angļu valodā

Park until further notice

Make my Automower go back home and stay there

Let my mower return home and stay there forever

Vācu valodā

Parke meinen Automower bis auf weiteres

Er soll bis auf weiteres parken

Er soll zurück zur Ladestation bis ich ihm Befehle gebe

Franču valodā

Garer jusqu'à nouvel avis

Garer mon Automower jusqu'à nouvel ordre

Garer puis attendre mes instructions

Statuss

Statusa komanda sniedz īsu informāciju par to, ko robotizētais zāles pļāvējs dara tieši tagad, kā arī informāciju par to, kad robotizētais zāles pļāvējs atsāks pļaušanu, ja tas ir novietots uzlādes stacijā.

ValodaBalss komanda
Angļu valodā

Status

What is my Automower doing?

Find out what my mower is up to

Vācu valodā

Status

Was ist der Status meines Automowers?

Was macht mein Automower gerade?

Franču valodā

État

Quel est son état actuel ?

Qu'est-ce qui se passe avec lui ?

Iestatīt aktīvo zāles pļāvēju

Ja Automower® Connect kontam ir pievienots vairāk nekā viens robotizētais zāles pļāvējs, ir jāiestata, kuru izmantot kā aktīvo robotizēto zāles pļāvēju. Aktīvais robotizētais zāles pļāvējs ir robotizētais zāles pļāvējs, kuram šobrīd dodat komandu. Ja vēlaties mainīt aktīvo robotizēto zāles pļāvēju, piemēram, ja gatavojaties doties uz vasaras māju, kur atrodas otrs zāles pļāvējs, arī varat izmantot šo komandu.

Piezīme. Jums aktīvi jānorāda zāles pļāvējs, kuru vēlaties kontrolēt ar balss komandām. Lietotnē Automower® Connect izvēlētais zāles pļāvējs netiek sinhronizēts ar Alexa kontu.

ValodaBalss komanda
Angļu valodā

Set active mower

I want to change which mower I control

Let’s change my active mower

Vācu valodā

Ich will Standardmäher ändern

Lass mich Defaultmäher wechseln

Ich will mein Standardmäher ändern

Franču valodā

Laisse-moi installer l'Automower par défaut

Je veux changer tondeuse habituelle

Je voudrais installer Automower actif

Iegūt aktīvo zāles pļāvēju

Šī komanda norāda, kurš robotizētais zāles pļāvējs ir aktīvais tagad, t.i., kuru robotizēto zāles pļāvēju kontrolējat, kad dodat Alexa komandu.

ValodaBalss komanda
Angļu valodā

Which mower do I control?

Get active mower

Tell me which of my mowers I control

Vācu valodā

Welcher Mäher ist mein Standardmäher?

Wer ist mein Standardmäher?

Welchen meines Automower kontrolliere ich jetzt?

Franču valodā

Quel est mon Automower actif ?

Quel est le robot tondeuse que j'utilise d'habitude ?

Quelle tondeuse puis-je contrôler ?

Nākamās sesijas sākuma laiks

Izmantojiet komandu ‌‌Nākamais startēšanās laiks‌‌, ja vēlaties zināt, kad robotizētais pļāvējs atstās savu uzlādes staciju un sāks pļaušanu.

Piezīme. Robotizētā zāles pļāvēja laika joslai ir jābūt pareizi iestatītai un vienādai ar to, ko esat iestatījis lietotnē Alexa, pretējā gadījumā Alexa norādītais datums un laiks var būt nepareizi.

ValodaBalss komanda
Angļu valodā

When’s the next start time?

When will my Automower start mowing again?

Vācu valodā

Wann fängt er wieder an zu mähen?

Wann mäht mein Automower wieder?

Wann beginnt der nächste Mähauftrag meines Mähers?

Franču valodā

Quelle est l'heure de démarrage ?

Quand va-t-il recommencer à tondre ?

À quelle heure commencera la prochaine tonte ?

Citas komandas

Protams, varat ierīcei Alexa teikt jebkuru standarta frāzi, piemēram, Please repeat (Atkārtot), Help me (Palīdzi man), Cancel (Atcelt) un citas.

Skatiet arī šeit:

Automower® robotizētā zāles pļāvēja savienošana ar Amazon Alexa

Vispārīga informācija par to, kā runāt ar Alexa

Lietas, ko var lūgt Alexa

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?