Raideris11.02.2024

Kā pārvietot braucamo zāles pļāvēju stumjot

Ja izmantojat braucamo zāles pļāvēju, tajā esošais akumulators var izlādēties vai arī beigties degviela pļaujmašīnā ar benzīna dzinēju.

Šādos gadījumos braucamo zāles pļāvēju var pārvietot stumjot.

Kā pārvietot braucamo zāles pļāvēju, kuru darbina akumulators

BRĪDINĀJUMS. Pirms braucamā zāles pļāvēja darbināšanas pārliecinieties, ka ir ieslēgta elektriskā stāvbremzes sistēma.

UZMANĪBU! Nestumiet pļaujmašīnu ilgāk, nekā nepieciešams vai ātrumā, kas pārsniedz 6 km/h.

Lai pārvietotu braucamo zāles pļāvēju ar izslēgtu motoru, jāizslēdz elektriskās stāvbremzes sistēma. Elektriskās stāvbremzes sistēmas svira atrodas aiz aizmugurējā riteņa kreisajā pusē.

  • Atlaidiet elektriskās stāvbremzes sistēmas (A) fiksatoru un pārvietojiet sviru (B) pa kreisi, lai izslēgtu elektrisko stāvbremzi.
  • Atlaidiet elektriskās stāvbremzes sistēmas (A) fiksatoru un pārvietojiet sviru (B) pa labi, lai ieslēgtu elektrisko stāvbremzi.

Kā pārvietot braucamo zāles pļāvēju ar benzīna dzinēju stumjot

BRĪDINĀJUMS. Pirms braucamā zāles pļāvēja darbināšanas pārliecinieties, ka ir ieslēgts apvads.

Lai pārvietotu pļāvēju ar izslēgtu dzinēju, jāizslēdz piedziņas sistēma. Pilnībā izvelciet piedziņas sistēmas sviru, lai izslēgtu ass piedziņu.

Pilnībā iebīdiet piedziņas sistēmas sviru, lai ieslēgtu ass piedziņu. Neizmantojiet vidusstāvokli.

Piedziņas sistēmas svira atrodas aiz aizmugurējā riteņa kreisajā pusē.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?