Dārza traktors09.07.2024

Kā pārbaudīt un nomainīt dārza traktora asmeņus

Izmantojot Husqvarna dārza traktoru, var tikt bojāti vai salauzti asmeņi.

Lai dārza traktors darbotos optimāli, pārliecinieties, ka asmeņi ir labā stāvoklī.

Bojāti vai nepareizi līdzsvaroti asmeņi var bojāt dārza traktoru.

Ja asmeņi nav asi, sazinieties ar vietējo pilnvaroto izplatītāju.

UZMANĪBU! Rīkojoties ar asmeņiem, drošības nolūkos uzvelciet aizsargcimdus.

Kā pārbaudīt asmeņus dārza traktorā

  1. Noņemiet pļaušanas bloku no dārza traktora
  2. Aplūkojiet asmeņus, lai noskaidrotu, vai tie nav bojāti un nav jāuzasina.

Kā nomainīt asmeņus dārza traktorā

BRĪDINĀJUMS. Izmantojot nepareiza veida un nepareizi līdzsvarotus asmeņus, no pļaušanas bloka apakšas var tikt izsviesti priekšmeti un radīt smagas traumas. Noteikti izmantojiet asmeņus, kas piemēroti jūsu dārza traktora modelim.

UZMANĪBU! Bojāti vai nepareizi līdzsvaroti asmeņi var sabojāt pļāvēju. Nomainiet bojātos asmeņus. Sazinieties ar pilnvarotu apkopes dienesta pārstāvi, kas palīdzēs uzasināt un līdzsvarot neasus asmeņus.

  1. Fiksējiet asmeņus ar koka kluci.
  2. Izskrūvējiet skrūvi, noņemiet paplāksni un asmeni.
  3. TC modeļiem: kreisajā pusē uzstādiet jaunu kreisās puses asmeni un labajā pusē — jaunu labās puses asmeni. TS modeļiem asmeņi ir vienādi.
    BRĪDINĀJUMS. Nepiemēroti asmeņi var izsviest priekšmetus no pļaušanas bloka apakšas un radīt smagas traumas.
  4. Pārliecinieties, ka izliektie gali asmeņu galos vērsti pļaušanas bloka virzienā.
  5. Pievelciet skrūves līdz 58,5–69,5 nm.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Plašāka informācija
pļāvēju nažidārza traktors
Vai nepieciešama papildu palīdzība?