Automower®16.05.2024

Kā noņemt robotizētā zāles pļāvēja Automower® Aspire™ R4 korpusu

Veiciet zemāk norādītās darbības, lai noņemtu Husqvarna Automower® Aspire™ R4 augšējo pārsegu un korpusu, ja robotizētajam zāles pļāvējam nepieciešama, piemēram, vispārēja tīrīšana.

Notīriet netīrumus un zāli

Pirms sākat izjaukt robotizēto zāles pļāvēju, notīriet no tā visus uzkrājušos netīrumus un zāli.

Noņemiet augšējo pārsegu

  1. Nospiediet pogu STOP (Apturēt).
  2. 3 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu zāles pļāvēju.
  3. Paceliet augšējo pārsegu aiz tā priekšdaļas un noņemiet.

Noņemiet korpusu

  1. No zāles pļāvēja korpusa izņemiet apkopes instrumentu.

  1. Ar vienu roku turiet aizmugurējo riteni.
  2. Ar otru roku sameklējiet abas skavas (A un B zemāk attēlā), kas atrodas atverē, zāles pļāvēja aizmugurē. Atvelciet skavas vienu no otras, vienlaikus ceļot zāles pļāvēja korpusu.

  1. Iebīdiet apkopes instrumentu abās atverēs, lai atlaistu pļāvēja korpusu.

  1. Noņemiet zāles pļāvēja korpusu.

Uzstādiet korpusu un augšējo pārsegu

  • Salāgojiet korpusu ar šasiju un iebīdiet korpusu paredzētajā vietā.
  • Salāgojiet augšējo pārsegu ar spraugām zāles pļāvēja korpusā un iebīdiet augšējo pārsegu paredzētajā vietā.

Noklikšķiniet šeit, lai uzzinātu, kā tīrīt Automower® robotizēto zāles pļāvēju.

Lai saņemtu individuālu palīdzību saistībā ar Automower® robotizēto zāles pļāvēju, sazinieties ar vietējo Husqvarna izplatītāju.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?