Dārza traktors29.04.2024

Kā nomainīt akumulatoru dārza traktorā ar benzīna dzinēju

Iespējams, konstatēsit, ka pēc zināma Husqvarna dārza traktora lietošanas laika, traktors netiek pietiekami ātri iedarbināts vai nav iedarbināms vispār.

Viens no iemesliem var būt tāds, ka akumulators jūsu dārza traktorā ar benzīna dzinēju ir novecojis, un tas jāmaina.

Būs nepieciešams turpmāk norādītais:

 • uzgriežņu atslēga;
 • akumulators; akumulatora veids var būt atkarīgs no jūsu dārza traktora ar benzīna dzinēju. Lai noskaidrotu pareizo akumulatora veidu, skatiet lietošanas rokasgrāmatu.

BRĪDINĀJUMS. Pastāv strāvas trieciena un apdegumu gūšanas risks. Pirms veikt darbu pie akumulatora, noteikti noņemiet no rokām rotaslietas, kā arī pulksteni. Metāla priekšmeti, kas saskaras ar akumulatora spailēm, var izraisīt apdegumu traumas, elektrotraumu un akumulatora īssavienojumu.

UZMANĪBU! Akumulatora atrašanās vieta dārza traktorā ir atkarīga no dārza traktora modeļa.

Kā nomainīt akumulatoru ar benzīna dzinēju darbināmā dārza traktorā

 1. Noņemiet akumulatora melnā kabeļa spaiļu pārsegu.
 2. Izskrūvējiet skrūves, noņemiet paplāksni, uzgriezni un melno akumulatora kabeli no akumulatora negatīvās (–) spailes.
 3. Noņemiet akumulatora sarkanā kabeļa spaiļu pārsegu.
 4. Izskrūvējiet skrūves, noņemiet paplāksni, uzgriezni un sarkano akumulatora kabeli no akumulatora pozitīvās (+) spailes.
 5. Uzmanīgi izņemiet akumulatoru no dārza traktora.
 6. Ievietojiet jaunu akumulatoru.
 7. Pievienojiet sarkano akumulatora kabeli akumulatora pozitīvajai (+) spailei un uzstādiet uzgriezni un skrūvi.
 8. Uzstādiet akumulatora sarkanā kabeļa spaiļu pārsegu.
 9. Pievienojiet melno akumulatora kabeli akumulatora negatīvajai (-) spailei un uzstādiet uzgriezni un skrūvi.
 10. Uzstādiet spailes pārsegu uz melnā akumulatora kabeļa.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?