Motorzagi11.02.2024

Kā motorzāģim piemeklēt ķēdi

Lai darba būtu efektīvs, drošs un precīzs, ķēdei jābūt asai un pareizi nospriegotai. Izmantojot vīles šablonu, ķēdi ir vieglāk uzturēt labā stāvoklī.

BRĪDINĀJUMS! Rīkojoties ar ķēdi, uzvelciet aizsargcimdus!

Ķēdes vīlēšana

Motorzāģim un sliedei jābūt nofiksētiem, lai nodrošinātu maksimālu stabilitāti. Nobloķējiet ķēdi, aktivizējot ķēdes bremzi vai ievietojot kombinēto uzgriežņu atslēgu starp sliedi un ķēdi sliedes apakšpusē.

Sāciet ar griezējzobiem. Novietojiet vīlēšanas šablonu tā, lai bultas būtu vērstas uz sliedes priekšgalu. Vīlējiet, turot ar abām rokām. Novietojiet vīli atbilstošā leņķī pret rullīšiem. Vīlējiet katru otro zobu, vienmērīgi virzot vīli. Svarīgi, lai visi zobi ir vienādā garumā. Kad esat pabeidzis vīlēšanu, apgrieziet zāģi otrādi un tāpat novīlējiet pārējos griezējzobus, tikai pretējā virzienā.

Dziļuma mēru vīlēšana

Augstuma starpība starp dziļuma mēru un skaidzobu nosaka griezējzoba zāģēšanas efektivitāti. Parastas lietošanas apstākļos novīlējiet dziļuma mērus katrā trešajā vai piektajā griezējzobu vīlēšanas reizē.

Novietojiet vīles šablonu uz ķēdes un turiet to stingri ar vienu roku. Atlasiet “Mīksts” vai “Ciets” atkarībā no tā, kāda veida koksni parasti zāģējat. Turiet plakanvīli otrā rokā un vīlējiet dziļuma mēru, līdz vīle saskaras ar vīles šablonu. Pēc tam turpiniet vīlēt visus ķēdes dziļuma mērus. Tas, kā vīles šablons novietojas uz ķēdes, ir atkarīgs no tā, vai griezējzobs tiek vīlēts no labās vai kreisās puses.

Kā motorzāģim piemeklēt ķēdi

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?