Automower®21.02.2024

Kā kontrolēt Automower® robotizēto zāles pļāvēju ar Google asistentu

Uzziniet, kā sazināties ar savu Automower® robotizēto zāles pļāvēju, izmantojot Google asistentu. Vienalga, vai vēlaties iedarbināt vai nopauzēt savu zāles pļāvēju vai pārbaudīt tā statusu, šajā pamācībā atradīsiet balss komandu piemērus, lai kontrolētu Google Home ierīču klāstā iekļautos pļāvējus.

Automower® robotizētā zāles pļāvēja iestatīšana ar Google asistentu

Lai varētu kontrolēt robotizēto zāles pļāvēju ar Google asistenta palīdzību, tas vispirms ir jāpievieno kā ierīce jūsu Google Home lietotnē. Norādījumus, kā to paveikt, skatiet šeit: Automower® robotizētā zāles pļāvēja pievienošana lietotnei Google Home.

Atbalstītās valodas

Informāciju par to, kādas valodas var izmantot, lai kontrolētu zāles pļāvēju ar Google Home, skatiet šeit: Google asistenta atbalstītās valodas.

Google asistenta aktivizēšana

Google asistents ir vienmēr gatavs palīdzēt, kad un kur tas ir nepieciešams. Vienkārši sakiet “Hey Google” (Hei, Google) vai “OK Google” (Labi, Google) un pēc tam sakiet kādu no tālāk norādītajām komandām, lai kontrolētu zāles pļāvēju.

Papildinformāciju par Google asistenta aktivizēšanu skatiet šeit: “Hey Google” balss meklēšana un darbības.

Nosaukuma piešķiršana zāles pļāvējam

Kad dodat komandas zāles pļāvējam, varat izmantot kādu no tālāk minētajiem nosaukumiem.

 • “Automower” vai “mower” (zāles pļāvējs) (ja lietotnē Google Home ir norādīts tikai viens zāles pļāvējs).
 • Konkrētā zāles pļāvēja nosaukums, piemēram, “Hawaii”, kā piemēros tālāk. Zāles pļāvēja nosaukums ir norādīts lietotnes Automower® Connect sadaļā My mowers (Mani zāles pļāvēji) > Mower details (Informācija par zāles pļāvējiem). Ieteicams izvēlēties zāles pļāvēja nosaukumu, ko var viegli izrunāt, lai Google asistents to varētu atpazīt bez pārpratumiem.
 • “All Automowers” (Visi Automower) vai “all mowers” (visi zāles pļāvēji) (ja lietotnē Google Home ir norādīti vairāki zāles pļāvēji).

Komandas

Start

Ar šo komandu zāles pļāvējs tiek iedarbināts uz 12 stundām, ignorējot grafiku, ar nosacījumu, ka zāles pļāvējs ir pietiekami uzlādēts. Pēc 12 stundām zāles pļāvējs turpina darbu saskaņā ar grafiku.

Izmantojot komandu, jums tiks lūgts ievadīt Google PIN kodu. Lai iestatītu Google PIN kodu, atveriet lietotni Automower® Connect, pieskarieties izvēlnes ikonai, atlasiet Konts > Google PIN kods un ievadiet četru ciparu kodu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Google PIN kodu, skatiet šeit: Google PIN koda iestatīšana lietotnē Automower® Connect.

Piemēri:

 • “Start Automower” (Palaist Automower)
 • “Start Hawaii” (Palaist Hawaii)
 • “Start all my mowers” (Palaist visus manus zāles pļāvējus)

Piezīme. Ja kāds ir nospiedis pogu STOP uz zāles pļāvēja, Google Assistant nevar restartēt pļāvēju. Tā vietā ir jāievada PIN kods, izmantojot zāles pļāvēja tastatūru, un jāaizver vāks, lai restartētu to.

Resume

Šī komanda atsāk zāles pļāvēja darbību atbilstoši grafikam, piemēram, ja zāles pļāvējs pašlaik ir uz laiku apturēts vai novietots stāvēšanai. Komanda palaidīs zāles pļāvēju nekavējoties tikai tad, ja zāles pļāvēju ir plānots palaist. Ja notiek zāles pļāvēja uzlāde, tas sāk darbu, kad akumulators ir pietiekami uzlādēts.

Piemēri:

 • “Resume Automower” (Atsākt Automower)
 • “Resume Hawaii” (Atsākt Hawaii)
 • “Resume all my mowers” (Atsākt visus manus pļāvējus)

Piezīme. Ja kāds ir nospiedis pogu STOP uz zāles pļāvēja, Google Assistant nevar restartēt pļāvēju. Tā vietā ir jāievada PIN kods, izmantojot zāles pļāvēja tastatūru, un jāaizver vāks, lai restartētu to.

Park

Šī komanda nosūta jūsu zāles pļāvēju atpakaļ uz uzlādes staciju, kur tas paliek šīs pļaušanas sesijas laikā.

Kad sāksies nākamā plānotā pļaušanas sesija (piemēram, nākamajā dienā), komanda Park (Novietot stāvēšanai) vairs nav derīga un zāles pļāvējs atsāk zāliena pļaušanu saskaņā ar grafiku.

Piemēri:

 • “Park Automower” (Novietot Automower stāvēšanai)
 • “Dock Hawaii” (Dokot Hawaii)
 • “Send the lawn mower home” (Nosūtīt zāles pļāvēju uz mājām)
 • “Park all my mowers” (Novietot stāvēšanai visus manus zāles pļāvējus)

Pause

Šī komanda uz laiku aptur zāles pļāvēju tā pašreizējā atrašanās vietā, līdz jūs dodat jaunu komandu. Izmantojot pauzes komandu, varat viegli restartēt zāles pļāvēju ar Google Assistant vai lietotni Automower® Connect. Ja vēlaties pauzēt zāles pļāvēju ilgāk par 25 minūtēm, ieteicams novietot zāles pļāvēju stāvēšanai.

Piemēri:

 • “Pause Hawaii” (Pauzēt Hawaii)
 • “Stop mower” (Apturēt zāles pļāvēju)
 • “Stop Automower” (Apturēt Automower)

Statuss

Šī komanda sniedz īsu pārskatu par jūsu zāles pļāvēja pašreizējo aktivitāti.

Piemērs.

 • “What is Hawaii doing?” (Ko dara Hawaii?)
 • “Is Automower running?” (Vai Automower darbojas?)
 • “What is the Hawaii battery level?” (Kāds ir Hawaii akumulatora uzlādes līmenis?)
 • “What are my mowers doing?” (Ko dara mani zāles pļāvēji?)

Papildu komandas

Google asistents var atbildēt uz jebkādām standarta frāzēm, piemēram, “Please repeat” (Lūdzu, atkārtojiet).

Lietotnei Google Assistant uzdodamie jautājumi

Modeļiem, kas atbalsta AIM tehnoloģiju

Zāles pļāvējiem, kas atbalsta AIM tehnoloģiju, ir iespējamas tālāk norādītās komandas.

Lieguma zonu iespējošana un atspējošana

Šī komanda ļauj iespējot un atspējot zāles pļāvēja lieguma zonas, izmantojot zāliena lieguma zonām piešķirtos nosaukumus.

Piemēri:

 • “Enable stay-out-zone playground” (Iespējot rotaļlaukuma lieguma zonu)
 • “Disable playground stay-out-zone” (Atspējot rotaļlaukuma lieguma zonu)
 • “Turn on zone playground” (Ieslēgt rotaļlaukuma zonu)
 • “Turn off playground zone” (Izslēgt rotaļlaukuma zonu)

Pļāvēja palaišana konkrētā zonā

Šī komanda ļauj palaist zāles pļāvēju noteiktā darba zonā, ko Google Home dēvē par “zonu”.

Piemēri:

 • “I need Hawaii to start running in the backyard” (Hawaii jāsāk darboties pagalmā aiz mājas)
 • “Start Hawaii in the front yard” (Palaist Hawaii pagalmā mājas priekšā)

Modeļiem ar priekšējām gaismām

Zāles pļāvēja priekšējo gaismu iespējošana un atspējošana

Šī komanda ļauj ieslēgt/izslēgt jūsu robotizētā zāles pļāvēja priekšējās gaismas.

Piemēri:

 • “Activate headlights on my mower” (Aktivizēt mana zāles pļāvēja priekšējās gaismas)
 • “Activate the lights on my mower” (Aktivizēt mana pļāvēja gaismas)
 • “Turn on Hawaii's lights” (Ieslēgt Hawaii gaismas)
 • “Disable Hawaii's lights” (Atspējot Hawaii gaismas)

Lūdzu, sazinieties ar vietējo Husqvarna izplatītāju, ja jums nepieciešama palīdzība saistībā ar Automower® robotizēto zāles pļāvēju.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?