Lapu puteji11.02.2024

Kā iedarbināt lapu pūtēju

Lai lapu pūtējs darbotos optimāli, tas ir pareizi jāiedarbina.

auksta dzinēja iedarbināšana

BRĪDINĀJUMS. Gaiss tiek izlaists, tiklīdz dzinējs ir iedarbināts, pat, ja tas darbojas tukšgaitā. Neļaujiet nevienam atrasties pūtēja vai pūtēja caurules tuvumā.

 1. Pārslēdziet droseles vadības ierīci tukšgaitas stāvoklī.
 2. Atkārtoti spiediet atgaisošanas sūkni, vismaz 10 reizes, līdz degviela sāk piepildīt atgaisošanas sūkni. Atgaisošanas sūknis nav obligāti jāuzpilda līdz galam.
 3. Pārbīdiet gaisa vārstu aizvērtā stāvoklī.
 4. Novietojiet lapu pūtēju uz līdzenas virsmas vai zemes.
 5. Turiet lapu pūtēju ar vienu roku.
 6. Lēni velciet startera auklas rokturi, līdz sajūtat pretestību.
  PIEZĪME. Neizvelciet startera auklas rokturi līdz galam un neatlaidiet to.
 7. Strauji pavelciet startera auklas rokturi (ne vairāk kā 6 reizes), līdz dzinējs iedarbojas vai mēģina iedarboties. Kad dzinējs sāk darboties, pārvietojiet gaisa vārsta vadības ierīci atvērtā stāvoklī.
 8. Kad dzinējs mēģina iedarboties, pārvietojiet gaisa vārsta vadības ierīci atvērtā stāvoklī.
 9. Ātri pavelciet startera auklas rokturi, līdz tiek iedarbināts dzinējs, ne vairāk kā 6 reizes.
  PIEZĪME. Ja dzinēju nevar iedarbināt, atkārtojiet iedarbināšanas darbības, sākot ar 1. darbību.
 10. Ļaujiet dzinējam darboties 30 sekundes, lai tas pirms darbības kļūtu silts.

Silta dzinēja iedarbināšana

 • Ja apkārtējās vides temperatūra ir no 15 °C (59 °F) līdz 32 °C (90 °F), veiciet tās pašas iedarbināšanas darbības, kas norādītas auksta dzinēja iedarbināšanai, taču nepārvietojiet gaisa vārsta vadības ierīci aizvērta gaisa vārsta stāvoklī.
 • Ja apkārtējās vides temperatūra pārsniedz 32 °C (90 °F), rīkojieties šādi:
 1. Turiet nospiestu droseles mēlīti.
 2. Pārvietojiet gaisa vārsta vadības ierīci 1/2 stāvoklī.
 3. Strauji velciet startera auklas rokturi, vienlaikus spiežot droseles mēlīti, līdz dzinējs sāk darboties.
 4. Pārvietojiet gaisa vārsta vadības ierīci stāvoklī OFF CHOKE (Gaisa vārsts izslēgts) (atvērts).

Dzinēja iedarbināšana, kad degviela ir pārāk karsta

Atsevišķos gadījumos lapu pūtējs neiedarbojas, jo degviela ir pārāk karsta.

PIEZĪME. Siltos laikapstākļos vienmēr lietojiet jaunu degvielu un samaziniet darba laiku.

 1. Novietojiet lapu pūtēju vēsā vietā, neturiet to tiešā saules gaismā.
 2. Ļaujiet lapu pūtējam atdzist vismaz 20 minūtes.
 3. 10–15 minūtes atkārtoti spiediet atgaisošanas sūkni.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?