Automower®11.02.2024

Kā funkcija Laikapstākļu taimeris darbojas un kā to iespējot Automower® robotizētajā zāles pļāvējā?

Izmantojot funkciju Laikapstākļu taimeris, Automower® robotizētais zāles pļāvējs var automātiski pielāgot taimerus, ņemot vērā zāles augšanas ātrumu. Zāles augšanu nosaka asmeņu diska pretestība, kad pļāvējs darbojas. Kad laikapstākļi ir labi zāles augšanai (bagātīga zāle rada lielu pretestību), robotizētais zāles pļāvējs pļauj biežāk. Kad zāle aug lēnāk (zāle veido mazāku pretestību), robotizētais zāles pļāvējs automātiski pļauj retāk.

  Funkcijas Laikapstākļu taimeris izmantošana

  Funkcijas Laikapstākļu taimeris iespējošana/atspējošana

  Atkarībā no Automower® modeļa funkcija Laikapstākļu taimeris tiek aktivizēta pļāvēja displejā vai lietotnē Automower® Connect.

  • Lietotne Automower® Connect | Vairāk > Iestatījumi > Darbība > Laikapstākļu taimeris
  • Pļāvēja displejs | Navigējiet uz funkciju ‌‌Laikapstākļu taimeris‌‌ galvenajā izvēlnē un veiciet vēlamās izmaiņas.

  Pļaušanas laika iestatīšana

  Opcija Zems, Vidējs un Augsts atbilst pļaušanas laikam un izmanto, lai precīzi noregulētu pļaušanas rezultātu. Atlasiet AUGSTS, lai ļautu pļāvējam darboties ilgāk un biežāk, vai atlasiet ZEMS, lai samazinātu darbības laiku un biežumu.

  Kad funkcija Laikapstākļu taimeris ir aktivizēta, robotizētajam zāles pļāvējam ir nepieciešams laiks, lai izlemtu, kāds ir optimālais pļaušanas laiks attiecīgajai darba zonai. Šī iemesla dēļ var paiet vairākas dienas, pirms tiek sasniegts optimālais pļaušanas rezultāts. Ja pļaušanas rezultāti pēc dažām dienām nav apmierinoši, iestatiet funkciju Laikapstākļu taimeris uz augstāku vai zemāku pļaušanas laiku vai pielāgojiet pļāvēja grafiku, lai ļautu ilgāku vai īsāku darbības laiku.

  Pielāgojiet grafiku izmantošanai ar funkciju Laikapstākļu taimeris

  Izmantojot funkciju Laikapstākļu taimeris, ieteicams izvēlēties funkcijai Laikapstākļu taimeris pieejamo maksimālo darbības laiku. Neierobežojiet grafiku vairāk nekā nepieciešams. Piemērs. Varat iestatīt grafiku, lai nodrošinātu darbību 24/7, un pēc tam ļaujiet funkcijai Laikapstākļu taimeris pielāgot faktisko darbības laiku, balstoties uz zāles augšanu.

  Dienas pirmā darbības reize vienmēr tiek veikta atbilstoši grafikam. Produkts vienmēr pabeidz 1 pļaušanas ciklu, pēc tam funkcija Laikapstākļu taimeris izvēlas, vai produkts turpinās darboties.

  Funkcija Laikapstākļu taimeris nekad neļauj robotizētajam pļāvējam darboties ārpus grafika.

  Der zināt!

  • Kad laikapstākļu taimeris ir aktivizēts, ir svarīgi regulāri pārbaudīt, vai nažu disks ir tīrs un vai naži ir labā stāvoklī. Ap nažu diska asi aptinusies zāle vai neasi naži var ietekmēt funkcijas Laikapstākļu taimeris darbību.
  • Funkcijas Laikapstākļu taimeris dati tiek atiestatīti, ja produkts nedarbojas ilgāk par 50 stundām.

  Kuriem modeļiem ir laikapstākļu taimeris

  Visiem Automower® modeļiem ir funkcija Laikapstākļu taimeris, izņemottālāk norādītos.

  • 105
  • 115H
  • 310
  Vai šis raksts bija noderīgs?
  Vai nepieciešama papildu palīdzība?