Motorzagi11.02.2024

Kā atkārtoti iedarbināt motorzāģi karstā laikā

Ja motorzāģis neiedarbojas, degviela var būt pārāk karsta. Lai to nepieļautu, vienmēr izmantojiet svaigu degvielu un samaziniet darba laiku siltos laikapstākļos. Ja motorzāģis neiedarbojas, novietojiet to vēsumā, ēnā uz vismaz 20 minūtēm.

Motorzāģa atkārtota iedarbināšana karstā laikā

  1. Aktivizējiet ķēdes bremzi.
  2. Ja zāģis ir aprīkots ar gaisa izspiedēju/degvielas sūkni, nospiediet to (uzpildiet) dažas reizes, līdz degviela ir redzama tā iekšpusē un nonāk karburatorā.
  3. Izvelciet droseli.
  4. Satveriet rokturi ar kreiso roku un piespiediet motorzāģa korpusu zemei. Ielieciet labo pēdu aizmugurējā rokturī.
  5. Ar labo roku lēni velciet startera auklas rokturi, līdz sajūtat pretestību. Pēc tam strauji paraujiet startera auklu. Velciet startera auklu ne vairāk kā piecas reizes, līdz dzinējs vai nu iedarbojas, vai mēģina sākt darboties.
  6. Kad dzinējs sāk darboties vai mēģina to darīt, pārbīdiet droseli pusatvērtā stāvoklī. Turpiniet vilkt auklu, līdz dzinējs iedarbojas.
  7. Ātri nospiediet droseles mēlīti, lai ieslēgtu ātras tukšgaitas režīmu un motorzāģis darbotos tukšgaitā.
  8. Izslēdziet ķēdes bremzi.
  9. Lai pārbaudītu paātrinājumu, lēnām pavelciet droseles mēlīti līdz galam vēl 5 sekundes un tad atlaidiet.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Plašāka informācija
motorzāģisiedarbināšana
Vai nepieciešama papildu palīdzība?