Automower®22.04.2024

Automower® robotizētais zāles pļāvējs nepļauj atbilstoši grafikam

Pieejami vairāki iemesli, kādēļ Automower® robotizētais zāles pļāvējs nedarbojas atbilstoši grafikam. Tālāk sniegtas norādes, kas var palīdzēt noteikt iemeslu.

CēlonisSekasDarbībaIestatījuma maiņas vieta
Produktu nepieciešams lādētDarbības laikā, kad produkta grafika izpilde aizņem ilgu laika periodu, tas var atgriezties pie uzlādes stacijas, kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems.
Kad produkts sasniedz pietiekamu uzlādes līmeni, tas grafikā plānotajā laikā atsāk darbību.
Tas ir normāli, un lietotājam nav jāveic nekādas papildu darbības.
Ja produkta darbības laiks starp uzlādēšanas reizēm ir īsāks nekā parasti, tas nozīmē, ka akumulators noveco un būs jānomaina.
Nav jāveic nekādas darbības
Nav nospiesta poga STARTProdukts paliek novietots stāvēšanai, līdz atlasāt jaunu darbības režīmu.Lai sāktu pļaušanu atbilstoši grafikam, atlasiet Sākt > Atsākt galvenajā zonā.
 • Produkta displejs
 • Lietotne Automower® Connect > Informācijas panelis
 • Smart Home pakalpojums*
Produkts ir iestatīts darboties sekundārajā zonāJa produkts pēc sekundārās zonas pļaušanas tiek novietots atpakaļ uzlādes stacijā, lai grafiks stātos spēkā, tas ir jāieslēdz atpakaļ zonai Galvenā zona.Lai sāktu pļaušanu atbilstoši grafikam, atlasiet Sākt > Atsākt galvenajā zonā.
 • Produkta displejs
 • Lietotne Automower® Connect > Informācijas panelis
Produkts ir novietots līdz tālākai komandaiŠī komanda ignorē grafiku. Produkts paliek novietots stāvēšanai, līdz atlasāt jaunu darbības režīmu.Lai sāktu pļaušanu atbilstoši grafikam, atlasiet Sākt > Atsākt galvenajā zonā.
 • Produkta displejs
 • Lietotne Automower® Connect > Informācijas panelis
 • Smart Home pakalpojums*
Produkts ir novietots stāvēšanai uz noteiktu laiku (minūtes, stundas vai dienas)Šī komanda ignorē grafiku. Produkts var tikt novietots stāvēšanai uz noteiktu laiku. Pēc noteikta laika produkts sāk darboties atbilstoši grafikam.Lai sāktu pļaušanu atbilstoši grafikam, atlasiet Sākt > Atsākt galvenajā zonā.
 • Produkta displejs
 • Lietotne Automower® Connect > Informācijas panelis
 • Smart Home pakalpojums*
Produkts tiek palaists uz noteiktu laiku (minūtes, stundas vai dienas)Šī komanda ignorē grafiku. Noteiktā laika periodā produkts darbojas atbilstoši iebūvētajam pļaušanas un uzlādes ciklam. Pēc noteikta laika produkts sāk darboties atbilstoši grafikam.Lai sāktu pļaušanu atbilstoši grafikam, atlasiet Sākt > Atsākt galvenajā zonā.
 • Produkta displejs
 • Lietotne Automower® Connect > Informācijas panelis
 • Smart Home pakalpojums*
Aktivizēts laikapstākļu taimerisLaikapstākļu taimera funkcija automātiski pielāgo pļaušanas intervālus atkarībā no zāles augšanas.
Tas nozīmē, ka tad, ja zāle nav pietiekami izaugusi, produkts atgriežas uzlādes stacijā, lai gan pēc grafika tam vajadzētu darboties.
Produkts vienmēr pabeidz 1 pļaušanas ciklu, un pēc tam funkcija Laikapstākļu taimeris izvēlas, vai produkts turpinās darboties.
Atspējojiet funkciju Laikapstākļu taimeris vai mainiet jutību.
 • Produkta displejs > Iestatījumi > Uzstādīšana > Laikapstākļu taimeris
 • Automower® Connect > Vairāk > Iestatījumi > Darbība > Laikapstākļu taimeris
Produkts atrodas gaidstāves režīmā (šodienas pļaušana pabeigta)Produktam katru dienu ir maksimālais pļaušanas laiks.
Grafikā varat iestatīt ierīces darbības laiku. Darbības laiks ietver pļaušanu, meklēšanu un uzlādi. Darbības laiks var būt atšķirīgs dažādu iemeslu dēļ, piemēram, darba zonas izkārtojuma, zāles augšanas un akumulatora vecuma dēļ.
Kad produkts ir darbojies maksimālo vienas dienas pļaušanas laiku, lietotnes displejā tiek parādīts ziņojums Šodienas pļaušana ir pabeigta. Pēc tam produkts paliek gaidstāves režīmā līdz nākamajai dienai.
Tas ir normāli, un lietotājam nav jāveic nekādas papildu darbības.Nav jāveic nekādas darbības
Aktivizēta aizsardzība pret saluZāle ir īpaši jutīga pret nodilumu, ja dārzu sedz salna.
Ja ir aktivizēta funkcija Aizsardzība pret salu, produktam nav atļauts uzsākt zāles pļaušanu, ja temperatūra ir zemāka par 5° C / 41° F.
Atspējojiet Aizsardzība pret salu.
 • Produkta displejs > Iestatījumi > Aizsardzība pret salu
 • Automower® Connect > Vairāk > Iestatījumi > Darbība > Aizsardzība pret salu
Aktivizēts Smart Home savienojumsDaži lietotnes Automower® Connect viedie savienojumi var ignorēt grafiku, piemēram, ja iespējojat savienojumu, kas produktu novieto stāvēšanai pa nakti, vai ja ņem vērā kalendāra notikumu.Atspējojiet Smart Home savienojumu vai rediģējiet iestatījumus.
 • Automower® Connect > Vairāk > Smart Home
Aktivizēta IFTTT sīklietotneProduktam aktivizētas IFTTT sīklietotnes (aktivizējāt pats vai cits Automower® Connect lietotājs) produktu var novietot stāvēšanai, ignorējot grafiku.Atspējojiet IFTTT sīklietotnes vai rediģējiet iestatījumus.Piesakieties http://ifttt.com
Akumulatora temperatūra pārsniedz robežasProdukts nedrīkst darboties, ja akumulatora temperatūra ir pārāk augsta vai zema.

Pārliecinieties, vai uzlādes stacija atrodas vietā, kas ir pasargāta no saules.

Nedarbiniet pļāvēju, kad temperatūra pārsniedz robežas.

Nav jāveic nekādas darbības
Produkts netiek lādētsProdukts nav pietiekami uzlādēts, lai darbotos, neskatoties uz to, ka atrodas uzlādes stacijā.Sazinieties ar izplatītāju.Nav jāveic nekādas darbības
Produktā ir nepareizs laiksVai nu ir jāiestata pļāvēja pulkstenis, vai arī grafikā ir nepareizi norādīti sākuma un beigu laiki.Iestatiet pulksteni un pielāgojiet sākuma un beigu laiku.Produkta displejs > Iestatījumi > Vispārīgi > Laiks un datums
Modeļiem, kas atbalsta AIM tehnoloģiju, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
Uzlādes stacija atrodas lieguma zonā

Ja uzlādes stacija atrodas lieguma zonā, tā novērš pļāvēja darbību.

Pielāgojiet lieguma zonu, lai nodrošinātu, ka uzlādes stacija neatrodas tajā.Automower® Connect > Karte > atlasiet kartes objektu > Rediģēt

Atkarībā no modeļa un specifikācijas daļa no iepriekš minētās informācijas var neattiekties uz jūsu produktu.

* Kā Smart Home pakalpojumu mēs domājam Google Home, Amazon Alexa un IFTTT. Ņemiet vērā, ka dažas funkcijas nav pieejamas visiem pakalpojumiem.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?