Augstspiediena mazgātāja ūdens noplūde

Pirms augstspiediena mazgātāja lietošanas vienmēr pārbaudiet, vai tam nav bojājumu. Nelietojiet izstrādājumu, ja tā daļas ir bojātas vai to nav.

Augstspiediena mazgātāja noplūdes cēloņi un risinājumi var atšķirties atkarībā no noplūdes vietas.

Lai novērstu plaisu veidošanos iekārtā, tā ir pareizi jāuzglabā.

Augstspiediena mazgātāja sagatavošana glabāšanai

Noplūde savienojumos

Lai novērstu noplūdes savienojumos un veidgabalos, tie ir pareizi un cieši jāsavieno.

Ūdens noplūdi var izraisīt nolietoti vai ieplīsuši blīvgredzeni.

Nomainiet blīvgredzenu, ja tas ir bojāts.

Augstspiediena mazgātāja blīvgredzenu nomaiņas un eļļošanas pamācība

Lai blīvgredzeni kalpotu ilgāk un lai izvairītos no noplūdēm savienojumos, tie ir jāeļļo pēc katras lietošanas reizes, kā arī pirms uzglabāšanas.

Noplūde no pistoles/smidzināšanas roktura, smidzināšanas kāta vai sprauslas

Ūdens var noplūst no pistoles/smidzināšanas roktura. Pārbaudiet, vai plastmasā nav plaisu.

Pārliecinieties, vai savienojumi un veidgabali ir uzstādīti pareizi un cieši.

Noplūde no augstspiediena mazgātāja korpusa

Ja konstatējat noplūdi augstspiediena mazgātāja korpusā, iespējams, iekārtas iekšpusē ir radusies plaisa.

Nekavējoties izslēdziet iekārtu un atvienojiet kontaktdakšu no strāvas avota.

PIEZĪME. Ja konstatējat noplūdi augstspiediena mazgātāja korpusā vai ja neizdodas novērst noplūdi citās daļās, sazinieties ar pilnvarotu Husqvarna izplatītāju.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Vai nepieciešama papildu palīdzība?