Salesman image

Vibracija koja se prenosi rukom

Uvod

Direktiva 2002/44/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća propisuje minimalne uvjete za zaštitu radnika od opasnosti koje njihovom zdravlju i sigurnost može nanijeti izloženost mehaničkoj vibraciji.

Procjena izloženosti vibraciji izračunava se u odnosu na standardiziranu vrijednost osmosatne dnevne izloženosti A(8). Nakon što se izračuna vrijednost A(8), ona se zatim uspoređuje s upozoravajućim vrijednostima izloženosti i graničnim vrijednostima izloženosti. Budući da Direktiva propisuje minimalne uvjete, također je nužno provjeriti propisuje li pojedino zakonodavstvo ciljane države članice strože vrijednosti izloženosti.

Ovisno o dnevnoj upozoravajućoj vrijednosti izloženosti (EAV) i dnevnoj graničnoj vrijednosti izloženosti (ELV), poslodavac je obvezan poduzeti odgovarajuće mjere radi kontrole izloženosti vibraciji.

Upozoravajuća vrijednost izloženosti (EAV)

Kada je god radnik izložen vrijednosti vibracije A(8) koja premašuje upozoravajuću vrijednost izloženosti od 2,5 m/s² poslodavac je dužan provesti procjenu rizika rada i uvesti kontrolne mjere. Za više detalja pogledajte Direktivu 2002/44/EZ i zakonodavstvo države članice.

Granična vrijednost izloženosti (ELV)

U svakom slučaju, radnici ne smiju biti izloženi razinama iznad ELV (5,0 m/s²).

Preporučene radnje u vidu smanjenja izloženosti vibraciji

Koristite samo električne s strojeve s niskim stupnjem vibracije. Ovo se smatra najvažnijom preporukom. Podaci o vibraciji često se mogu naći u tehničkim podacima proizvođača.

Skratite vrijeme uporabe stroja. Budući da je vrijednost A(8) funkcija i vrijednosti vibracije i razdoblja izloženosti, jedna od mogućnosti je i smanjenje vremena uporabe.

Servis i održavanje stroja. Slijedite preporuke proizvođača. Posebno je važno održavati opremu za rezanje i rotirajuće dijelove koji se mogu olabaviti uslijed potrošenosti.

Kalkulator izloženosti vibracije putem ruke

Kalkulator je razvijen kao pomoćni uređaj za izvršavanje izračuna vrijednosti izloženosti, a to je izvedeno pod sljedećim uvjetima:

Ekvivalentna vrijednost vibracije, ahv,eq. Izmjerena u skladu s normom ISO 5349-1 ili prema važećim mjernim normama koje se temelje na normi ISO 5349-1 za određeni električni stroj.

Uobičajeno razdoblje dnevne izloženosti, Texp. Razdoblje izloženosti uvijek je manje od dnevnog radnog vremena. Za većinu električnih strojeva, procjena vrijednosti Texp temelji se na međunarodnoj studiji (Tehničko izvješće CEN-a - „Smjernice za procjenu izloženosti vibraciji koja se prenosi rukom na temelju podataka proizvođača strojeva“). Za vrste strojeva koji nisu obuhvaćeni ovim izvješćem, vrijednost Texphas procjenjuje se na temelju izračuna prosječne izvedivosti određenog posla. Pogledajte tablicu 1.

Procjena vrijednosti A(8) stoga jedino vrijedi pod ovim uvjetima. Ako se stroj koristi na neuobičajen način ili ako razdoblje izloženosti nije bitno, procjena vrijednosti A(8) treba biti izvršena uzimajući u obzir sve te čimbenike.

Uputstva za korištenje

Kalkulator je podijeljen u dva dijela od kojih lijevi dio odmah prikazuje vrijednost izloženosti A(8) za svaki električni stroj pojedinačno na temelju osmosatnog korištenja.

Lijevi dio je stvarni kalkulator koji računa djelomičnu izloženost svakog stroja na temelju bilo kojeg drugog razdoblja korištenja osim osmosatnog. Ako radnik odluči koristiti nekoliko različitih strojeva tijekom radnog dana, kalkulator također računa njihove ukupne vrijednosti izloženosti A(8).

Odaberite model električnog stroja. Vrijednost A(8) odabranog modela i ekvivalentna vrijednost vibracije ahv,eq bit će prikazane uz polje modela na lijevoj strani. Polje modela dodaje po još jedan red za svaki model.

Kako biste izračunali novu vrijednost izloženosti A(8) pri korištenju više električnih strojeva ili tijekom različitih razdoblja korištenja, unesite u bijela polja procijenjena dnevna razdoblja korištenja određenog stroja. Pročitajte rezultate za svaki stroj iz stupca djelomične dnevne izloženosti. Ako koristite više strojeva, kalkulator će izračunati ukupnu vrijednost izloženosti A(8) svih strojeva tijekom punog radnog dana u polju ispod stupca djelomične dnevne izloženosti.

Svjetla na dnu se mijenjaju s promjenom vrijednosti A(8). Zeleno – vrijednost dnevne izloženosti vibraciji manja je od 2,5 m/s². Žuto – vrijednost dnevne izloženosti vibraciji veća je od vrijednosti upozoravajuće vrijednosti izloženosti od 2,5 m/s². Crveno – vrijednost dnevne izloženosti vibraciji veća je od granične vrijednosti izloženosti od 5 m/s². Kako biste izbrisali sva polja i počeli ispočetka, pritisnite gumb „Reset form“ (Izbriši obrazac).

Izračuni za električne strojeve koji nisu na popisu

Poznata je vrijednost izloženosti A(8)

Kalkulator ima dvije mogućnosti kojima uključuje i druge električne uređaje koje prenose vibracije rukom. Najjednostavnija mogućnost je kada su poznate iskazane vrijednosti izloženosti A(8) strojeva.

Odaberite „ostalo“ s popisa modela. Odabirom ostalog kalkulator automatski koristi uobičajeno razdoblje izloženosti vibraciji za određenu skupinu proizvoda. Pogledajte tablicu 1.

Uredite ime u polju modela (nije nužno).

Unesite vrijednost izloženosti A(8) u treći stupac na lijevoj strani. Zatim koristite kalkulator kako je opisano u odjeljku „Uputstva za uporabu“.

Nepoznata je vrijednost izloženosti A(8)

Ako je vrijednost izloženosti A(8) nepoznata, potrebno je utvrditi ekvivalentnu vrijednost vibracije ahv,eq za svaku dršku pojedinačno. Kako biste utvrdili ekvivalentnu vrijednost vibracije ahv,eq, potrebne su vam vrijednosti ubrzanja vibracije ahv za svaku dršku i način rada pojedinačno. Vrijednost ahv korijen je od aritmetičkog zbroja korijena vrijednosti vibracija ahw koje su izmjerene u tri osi na dršci te nju navodi proizvođač.

equation 1: ahw = square root of the sum of a²hwx + a²hwy + a²hwz

(1)

Ekvivalentna vrijednost vibracije ahv,eq zbroj je vibracija unutar različitih načina rada. Kalkulator u tom slučaju koristi vrijednost ahv skupa s vremenskim slijedom svakog načina rada pojedinačno, kako bi izračunao vrijednost ahv,eq. Vrijednost ahv,eq mora se izračunati za svaku dršku pojedinačno. Međutim, budući da se koristi samo krajnja vrijednost vibracije drške, ta se vrijednost unosi u kalkulator. Kalkulator sada određuju vrijednost dnevne izloženosti A(8), koja je prikazana u lijevom dijelu kalkulatora. Kalkulator koristi treću jednadžbu (3) kako bi utvrdio vrijednost osmosatne dnevne izloženosti A(8) uz pomoć ekvivalentne vrijednosti vibracije ahv,eq i uobičajenog razdoblja dnevne izloženosti za određeni proizvod. Pogledajte tablicu 1.

Equation 2: ahveq = square root of the sum of 1 divided by T deriva of n by i=1 multipied by a²hvi multiplied by ti

(2)

Equation 3: A(8) = ahveq multiplied by square root of Texp divided by 8

(3)

Odaberite „ostalo“ s popisa modela. Odabirom ostalog kalkulator automatski koristi uobičajeno razdoblje izloženosti vibraciji za određenu skupinu proizvoda. Pogledajte tablicu 1.

Uredite ime u polju modela (nije nužno).

Unesite krajnju (maksimalnu) ekvivalentnu vrijednost vibracija drške ahv,eq u drugi stupac u lijevom dijelu kalkulatora. Kalkulator sada određuju vrijednost dnevne izloženosti A(8), koja je prikazana u trećem stupcu u lijevom dijelu kalkulatora.

Tablica 1 - Uobičajeno vrijeme dnevne izloženosti

Uobičajeno razdoblje dnevne izloženosti tijekom korištenja jednog električnog stroja u osmosatnom radnom danu. Iz Tehničkog izvješća CEN-a „Smjernice za procjenu izloženosti vibracijama koje se prenose rukom na temelju podataka proizvođača strojeva“.

Vrsta stroja

Primjena

Uobičajeno razdoblje izloženosti

Motorne pile s gornjom drškom

Održavanje drveća

2,4 sata

Profesionalne motorne pile < 80 cm³

Uzgoj i sječa stabala, Uređenje krajobraza

3,7 sati

Profesionalne motorne pile > 80 cm³

Obilna sječa

3,7 sati

Trimeri za travu

Uređenje krajobraza

4,0 sata

Čistači šikare

Održavanje cesta, Uređenje krajobraza

3,5 sati

Škare za živicu

Uređenje krajobraza

3,5 sati

Puhači lišća

Općine

3,0 sata

Dodaci za rubove

Uređenje krajobraza

3,0 sata

Strojevi za odsijecanje (ručni)

Izgradnja

1,0 sat

Strojevi za odsijecanje (prenosivi)

Izgradnja

2,5 sati


Napomena! Uobičajena dostupna dnevna razdoblja izloženosti mjerena su na terenskim ispitivanjima u svakodnevnim okolnostima. U 90% svih istraženih slučajeva, dnevno je razdoblje izloženosti bilo kraće od vrijednosti u tablici. Procjenjuje se da je u 10% istraženih slučajeva dulje razdoblje izloženosti. Stoga je nužno pažljivo analizirati određeni radni zadatak kako bi se ustanovilo je li razdoblje izloženosti dulje.

Tablica 2 - Vremenski sljedovi

Vremenski slijed za načine rada za motorne pile i ostale električne strojeve kako je opisano u Tehničkom izvješću CEN-a „Smjernice za procjenu izloženosti vibracijama koje se prenose rukom na temelju podataka proizvođača strojeva“.

Vrsta stroja

Prazan hod

Iskazana brzina

Maksimalna brzina

Motorna pila s gornjom drškom

1/3 T

1/3 T

1/3 T

Profesionalne motorne pile < 80 cm³

1/3 T

1/3 T

1/3 T

Profesionalne motorne pile > 80 cm³

1/2 T

1/2 T

Trimeri za travu

1/2 T

1/2 T

Čistači šikare

1/2 T

1/2 T

Škare za živicu

1/5 T

4/5 T

Puhači lišća

1/7 T

6/7 T

Dodaci za rubove

1/2 T

1/2 T

Strojevi za odsijecanje (ručni)

1/7 T

6/7 T

Strojevi za odsijecanje (prenosivi)

1/7 T

6/7 T