565
  1. Vodič
Upute i vodiči

Zamjena i čišćenje filtra zraka u motornoj pili tvrtke Husqvarna

Filtar zraka sprječava ulaz onečišćenog zraka u motornu pilu tvrtke Husqvarna. Onečišćen ili neispravan filtar može skratiti vijek trajanja. Imamo tri vrste filtara zraka: standardni – za uobičajene uvjete, zimski – za temperature oko i ispod ništice te filcani – za prašnjave i prljave uvjete.

Za čišćenje ili promjenu zraka filtra pratite jednostavan vodič u nastavku

  1. Ravnim odvijačem otvorite tri zasuna na poklopcu cilindra motorne pile
  2. Uklonite poklopac cilindra
  3. Odvijačem podignite i otpustite metalne zasune kojima je pričvršćen filtar zraka
  4. Provjerite je li filtar zraka onečišćen ili oštećen
  5. Filtar zraka otvorite pažljivim umetanjem odvijača i razdvajanjem njegove gornje i donje strane
  6. Ako je filtar zraka neispravan ili vrlo prljav, trebate ga zamijeniti
  7. Očistite filtar zraka čistom četkom ili ga operite sapunicom
  8. Sastavite filtar i pravilno ga umetnite u motornu pilu, a potom vratite poklopac cilindra