Automower NERA wire free installation - web use only
Upute i vodiči

Hoće li Husqvarna EPOS™ tehnologija raditi na mom travnjaku?

Informacije koje se nalaze ovdje pružit će vam pomoć prije investiranja te kako biste procijenili je li ova tehnologija prikladna za planove košnje vašeg travnjaka. Obavezna provjera travnjaka biti će organizirana od strane našeg ovlaštenog Husqvarna Automower® partnera.

7 koraka
01.
Postavljanje referentne stanice

Referentna stanica montira se na minimalnu visinu od 2 m (6,6’), u dometu napajanja. Treba imati otvoren pogled prema nebu. Za pouzdan rad na travnjaku potreban je stožac od najmanje 135° stupnjeva, a za optimalnu pokrivenost referentna stanica i kosilica moraju vidjeti iste satelite.

BWF installation reference station
02.
Postavljanje stanice za punjenje

Stanica za punjenje postavlja se tako da je ispred nje otvorena površina te s dobrim pogledom na nebo, stoga je nije moguće postaviti ispod stabla ili krova. Također je potreban pristup napajanju. Udaljenost između povišenih objekata, primjerice živica ili građevina, mora biti široka najmanje 6 m (19,7’) kako ne bi blokirala signale između satelita i stanice za punjenje.

03.
Uski prolazi

Ako se na travnjaku nalaze uski prolazi s uspravnim objektima, poput građevina, živica ili stabala, za pouzdanu pokrivenost tih površina njihova međusobna udaljenost treba biti najmanje 4 m (13,1’). Za površine uže od 4 m (13,1’), moguće je izraditi transportnu stazu kojom kosilica može proći, ali bez košnje.

BWF installation narrow passages
04.
Uspravni objekti u obliku slova L – viši od 1 m (3,3’)

Ako u radnom području postoje građevine, živice ili stabla u obliku slova L, oni mogu blokirati satelitske signale i utjecati na rad kosilice u tom području. Na primjer, u unutarnjem kutu kuće u obliku slova L radnu površinu treba postaviti na najmanje 1,5 m (4,9’) od građevine.


BWF installation L shape areas
05.
Uspravni objekti u obliku slova U – viši od 1 m (3,3’)

Ako u radnom području postoje građevine, živice ili stabla u obliku slova U, oni mogu blokirati satelitske signale i utjecati na rad kosilice u tom području. Za pouzdan rad kosilice na tom području minimalna širina u svim smjerovima treba biti najmanje 6 m (19,7’). Ako je objekt u obliku slova U građevina viša od 3 m (9,8’), za pokrivenost širina treba biti dvostruko veća od visine građevine.

BWF installation U shape areas
06.
Stabla u radnom području

Ako se na travnjaku predviđenom za košnju kosilicom nalazi više stabala s krošnjama širima od 4 m (13,1’), ona mogu utjecati na satelitski signal. To znači da će kosilica izgubiti mogućnost preuzimanja točnog položaja sa satelita, što može utjecati na njezin rad.

Kosilica s pomoću drugih senzora nastavlja košnju s točnim položajem kroz određenu udaljenost, stoga stabla koja pokrivaju manje od 4 m (13,1’) nemaju utjecaj.

BWF installation virtual boundaries
07.
Stabla u blizini objekata

Ako se stabla nalaze u blizini živica ili građevina, udaljenost između krošnje stabla i objekta treba biti najmanje 4 m (13,1’). Kosilica s pomoću drugih senzora nastavlja košnju s točnim položajem kroz određenu udaljenost, no velika, gusta stabla blizu objekata mogu blokirati satelitske signale i uzrokovati zastoje u radu kosilice.

BWF installation tree areas

Jeste li spremni za sljedeći korak?

Za kupnju kosilice Automower® NERA s priključnim kompletom EPOS obratite se lokalnom Automower trgovcu koji će prema prethodnom dogovoru provjeriti da li je travnjak primjeren za EPOS košnju.

Pronađite lokalnog Husqvarna trgovca. 

Doznajte više o asortimanu Automower® NERA.

Pročitajte više

Dodatne informacije o instalaciji kosilice Automower® NERA s priključnim kompletom EPOS potražite u našem vodiču.

Upute za instalaciju