Sådan gør du og vejledninger

Sådan monterer du klippebordet på din professionelle Husqvarna-frontplæneklipper

Fleksibiliteten i din Husqvarna-frontplæneklipper betyder, at du hurtigt kan tilpasse den til det arbejde, du netop skal udføre, og til helt nye opgaver i løbet af sæsonen.

Vejledning til montering af klippebord
 1. Kør maskinen hen til klippebordet.
 2. Sænk løftearmene ned til klippebordets fastgørelsespunkter. Advarsel! Hvis hjælpefunktionen er aktiveret, vil løftearmene bevæge sig med stor kraft, når du slipper løftehåndtaget. Pas på ikke at få hånden i klemme. Der er risiko for knusningsskader.
 3. Aktivér parkeringsbremsen, og sluk motoren.
 4. Isæt boltene til forbindelsesleddene og stifterne i begge sider af klippebordet.
 5. Monter drivakslen på klippeaggregatet. Kardanakslen er markeret med en pil, der angiver den retning, den skal sluttes til kraftudtaget på maskinen i. Skyd ringen tilbage for at frigøre lynkoblingen, hvorefter kardandrivakslen kan skubbes på akseltappen.
 6. Sæt den forreste låsekæde på kardanledafdækningen omkring tværrøret.
 7. Sørg for, at gummibælgen foldes ind over det forreste kardanled.
 8. Fjern servicelemmen.
 9. Forbind den bageste del af kardanakslen med kraftudtaget på maskinen.
 10. Sæt låsekæden på kardanledafdækningen omkring løftebjælken.
 11. Montér servicelemmen igen.
 12. Start motoren, og løft klippeaggregatet halvvejs op.
 13. Sluk for motoren.
 14. Påsæt løfteøjerne, som sidder i løftearmene. Træk hægten ud, og tryk løfteøjet ind. Der er ét i hver løftearm.
 15. Påsæt løfteøjerne, som sidder i løftearmen. Træk hægten ud, og tryk løfteøjet ind. Der er ét i hver løftearm.
  Kontrollér og juster klippeenhedens tipvinkel.