1/1
 
 
 
 
 
 

Produktbeskrivelse

Tilbageløbsventilen stopper risikoen for, at vand løber tilbage fra højtryksrenseren til drikkevandskilden.