Automower®30-01-2024

Sådan taler du med Alexa for at styre din Automower®-robotplæneklipper

Der er mange måder at stille spørgsmål eller give kommandoer til Alexa på. Nedenfor finder du nogle eksempler på talekommandoer, der kan hjælpe dig med at styre plæneklipperen.

For at få Alexa til at styre din Automower®-robotplæneklipper, skal du give dine talekommandoer på engelsk, tysk eller fransk.

Åbn Automower®-færdigheden

SprogTalekommando
EngelskLaunch Automower
TyskÖffne Automower
FranskOuvre Automower

Giv direkte kommandoer eller spørgsmål

SprogTalekommando
Engelsk

Ask Automower to/about …

Frag Automower über …

Tysk

Fortæl Automower, at den skal ...

Spørg Automower om …

Fransk

Ouvre Automower et/pour …

Demande à Automower de …

Start klipning

Kommandoen Start bruges til at tilsidesætte den aktuelle tidsplan.

Alexa vil spørge, hvor længe du vil have den til at slå græs, medmindre du allerede har sagt det. Bemærk, at hvis plæneklipperen oplader, starter den muligvis ikke direkte. I stedet venter den, indtil batteriet er fuldt opladet, inden den begynder at slå græs.

SprogTalekommando
Engelsk

Start

Cut the grass for four hours

Override schedule and run for four hours

Tysk

Starte

Mähe den Rasen für vier Stunden

Er soll den Zeitplan ignorieren und vier stunden mähen

Fransk

Tondre

Tonds pour quatre heures

Ignore le schéma initial puis tonds pour quatre heures

Pause

Kommandoen Pause gør, hvad det lyder som: Den sætter robotplæneklipperen på pause, hvor den er, indtil du giver den en ny kommando.

Bemærk, at brug af talekommandoen Pause ikke er det samme som at trykke på knappen STOP på plæneklipperen. Når du bruger talekommandoen Pause, kan du nemt genstarte plæneklipperen fra Automower® Connect-appen med en IFTTT-applet eller en Alexa-talekommando. Men hvis der er nogen, der har trykket på knappen STOP på plæneklipperen, skal du indtaste pinkoden på robotplæneklipperens tastatur og lukke lugen for at starte plæneklipperen igen.

SprogTalekommando
Engelsk

Pause

Come to a halt

Stand still Automower

Tysk

Pausen

Halte meinen Automower an

Mach eine Pause

Fransk

Pause

Mets en pause

Automower en Pause

Genoptag klipning (i henhold til tidsplanen)

Brug kommandoen Genoptag for at lade robotplæneklipperen genoptage klipningen i henhold til den aktuelle tidsplan, f.eks. hvis den tidligere har været sat på pause eller er blevet parkeret.

Denne kommando betyder ikke, at robotplæneklipperen begynder at slå græs, medmindre tidsplanen siger, at den skal slå græs lige nu.

SprogTalekommando
Engelsk

Resume

Continue with the schedule

Resume according to schedule

Tysk

Fortsetzen

Folge wieder dem Plan

Mach weiter mit dem Zeitplan

Fransk

Continuer

Reprendre selon le calendrier de tonte

Reprendre le schéma initial

Parkér indtil næste planlagte kørsel

Brug kommandoen Parkér for at få robotplæneklipperen til at køre tilbage til ladestationen og blive der under denne klipning.

Når den næste planlagte klipning starter (f.eks. den følgende dag), er kommandoen parkér ikke længere gyldig, og robotplæneklipperen begynder at slå græs igen.

SprogTalekommando
Engelsk

Park

Go back home

Park until the next scheduled run

Tysk

Parke

Er soll sich ausruhen

Parke bis zum nächsten Einsatz nach Mähplan

Fransk

Garer

Retournez à la station de charge

Renvoie mon Automower à la base

Parkér i X antal timer

Du kan også bede robotplæneklipperen om at parkere i et bestemt antal timer. Når den angivne tid er gået, slår plæneklipperen græs efter tidsplanen igen.

SprogTalekommando
Engelsk

Park for 4 hours

Tysk

4 Stunden parken

Fransk

Garer pour 4 heures

Parkér indtil videre

Bed robotplæneklipperen om at parkere indtil videre, hvis du ønsker, at robotplæneklipperen skal køre tilbage til ladestationen og blive der, indtil du giver den en ny kommando.

Denne kommando adskiller sig fra den normale parkeringskommando, da den også tilsidesætter efterfølgende planlagte kørsler. Det betyder, at hvis du beder robotplæneklipperen om at parkere indtil videre, vil den ikke begynde at slå græs igen ved næste planlagte klipning.

SprogTalekommando
Engelsk

Park until further notice

Make my Automower go back home and stay there

Let my mower return home and stay there forever

Tysk

Parke meinen Automower bis auf weiteres

Er soll bis auf weiteres parken

Er soll zurück zur Ladestation bis ich ihm Befehle gebe

Fransk

Garer jusqu'à nouvel avis

Garer mon Automower jusqu'à nouvel ordre

Garer puis attendre mes instructions

Status

Statuskommandoen giver dig en kort opdatering af, hvad robotplæneklipperen gør lige nu, samt nogle oplysninger om, hvornår robotplæneklipperen vil begynde at slå græs igen, hvis den er parkeret i ladestationen.

SprogTalekommando
Engelsk

Status

What is my Automower doing?

Find out what my mower is up to

Tysk

Status

Was ist der Status meines Automowers?

Was macht mein Automower gerade?

Fransk

État

Quel est son état actuel ?

Qu'est-ce qui se passe avec lui ?

Indstil aktiv plæneklipper

Hvis du har mere end én robotplæneklipper føjet til din Automower® Connect-konto, skal du angive, hvilken der skal bruges som den aktive robotplæneklipper. Den aktive robotplæneklipper er den robotplæneklipper, som du giver kommandoer til i øjeblikket. Hvis du har brug for at ændre, hvilken robotplæneklipper der er aktiv, f.eks. hvis du skal ud i sommerhuset, hvor den anden plæneklipper er placeret, kan du også bruge disse kommandoer.

Bemærk: Hvilken plæneklipper, du styrer med dine talekommandoer, skal indstilles aktivt af dig. Den plæneklipper, der er valgt i din Automower® Connect-app, er ikke synkroniseret med din Alexa-konto.

SprogTalekommando
Engelsk

Set active mower

I want to change which mower I control

Let’s change my active mower

Tysk

Ich will Standardmäher ändern

Lass mich Defaultmäher wechseln

Ich will mein Standardmäher ändern

Fransk

Laisse-moi installer l'Automower par défaut

Je veux changer tondeuse habituelle

Je voudrais installer Automower actif

Hent aktiv plæneklipper

Denne kommando fortæller dig, hvilken robotplæneklipper der er aktiv nu, dvs. hvilken robotplæneklipper du styrer, når du giver Alexa en kommando.

SprogTalekommando
Engelsk

Which mower do I control?

Get active mower

Tell me which of my mowers I control

Tysk

Welcher Mäher ist mein Standardmäher?

Wer ist mein Standardmäher?

Welchen meines Automower kontrolliere ich jetzt?

Fransk

Quel est mon Automower actif ?

Quel est le robot tondeuse que j'utilise d'habitude ?

Quelle tondeuse puis-je contrôler ?

Næste starttidssession

Brug kommandoen Næste starttidspunkt, hvis du vil vide, hvornår robotplæneklipperen forlader ladestationen og begynder at slå græs igen.

Bemærk: Din robotplæneklippers tidszone skal være korrekt indstillet og svare til det, du har indstillet i din Alexa-app, ellers kan den dato og det klokkeslæt, som Alexa giver dig, være forkert.

SprogTalekommando
Engelsk

When’s the next start time?

When will my Automower start mowing again?

Tysk

Wann fängt er wieder an zu mähen?

Wann mäht mein Automower wieder?

Wann beginnt der nächste Mähauftrag meines Mähers?

Fransk

Quelle est l'heure de démarrage ?

Quand va-t-il recommencer à tondre ?

À quelle heure commencera la prochaine tonte ?

Andre kommandoer

Du kan selvfølgelig spørge Alexa om alle standardsætninger, f.eks. Gentag, Hjælp mig, Annuller osv.

Se også:

Tilslutning af din Automower®-robotplæneklipper til Amazon Alexa

Generelle oplysninger om, hvordan man taler med Alexa

Ting, man kan spørge Alexa om

Var denne artikel til hjælp?