Automower®01-03-2024

Sådan oprettes et virtuelt kort til Automower®-robotplæneklipperen

Gælder kun for Automower®-modeller, der understøtter AIM-teknologi:

AIM-teknologi i din Automower®-robotplæneklipper opretter et virtuelt kort over din græsplæne kaldet Min plæne ved hjælp af GPS og andre indbyggede sensorer. Dette forbedrede virtuelle kort giver dig mulighed for at se guidekablerne og afgrænsningskablet samt se plæneklipperens og ladestationens placering i realtid. Hvis du har en Automower®-model, der understøtter Zone Control med AIM-teknologi, kan du også tilpasse græsplænen ved hjælp af stay-out-zoner og tilpassede arbejdsområder.

Krav

Sådan opretter du et virtuelt kort

Når du har fuldført installationen af din Automower®-robotplæneklipper, skal du blot oprette en tidsplan og starte betjeningen. Plæneklipperen begynder nu at klippe din græsplæne i henhold til tidsplanen og indsamler data for det virtuelle kort, mens den kører. I mellemtiden vises en meddelelse om, at kortet oprettes, i kortvisningen.

Sådan opnås det bedst mulige resultat:

  • Indstil planen, så plæneklipperen kan køre så meget som muligt under denne kortlægningsproces.
  • Fjern midlertidige forhindringer fra græsplænen, såsom udendørs møbler og legetøj, når plæneklipperen kører i kortlægningsperioden.
  • Hvis du har deaktiveret GPS-assisteret navigation, anbefales det at aktivere dette. Dette kan gøres i Automower® Connect-appen (vælg Mere > Indstillinger > Installation > Græsplænedækning) eller i plæneklipperens display (Installation > Græsplænedækning).

Sådan ved du, om det virtuelle kort er klar

Kortet er klar om ca. 1-2 uger. Præcis hvor lang tid det tager, afhænger af tidsplanen for klipningen og størrelsen af din græsplæne. Når det nye kort er færdigt, får du besked i den nederste navigation på dashboardet i Automower® Connect-appen.

Sådan bruges det virtuelle kort

Når det virtuelle kort er klar, kan du se guidekablerne og afgrænsningskablet i din installation samt realtidsplaceringen af plæneklipperen og ladestationen i kortvisningen.

Tryk på ikonet Indstillinger Ikon for indstillinger for Automower® Connect for at slå Bevægelsesbane, GeoFence-radius og Satellitvisning til eller fra.

Zone Control med AIM-teknologi

Hvis din plæneklipper understøtter Zone Control, kan du nu begynde at oprette arbejdsområder, så en del af græsplænen klippes i henhold til en separat tidsplan eller med en anden klippehøjde, eller du kan oprette stay-out-zoner for at forhindre, at plæneklipperen kører på bestemte dele af græsplænen. Hvis du foretrækker det, kan du lade plæneklipperen køre efter den normale tidsplan, ligesom før, uden ændringer.

Bemærk, at planen og indstillingerne for Min græsplæne gælder for hele din græsplæne. Når plæneklipperen kører i overensstemmelse med tidsplanen for Min græsplæne, klipper plæneklipperen også græs inden for de arbejdsområder, du har oprettet. Den vil dog aldrig køre ind i nogen stay-out-zoner.

AIM-teknologi og sekundære områder

Det virtuelle kort (Min græsplæne), der er oprettet af AIM-teknologi, vil ikke vise sekundære områder og kan ikke bruges til at oprette arbejdsområder eller stay-out-zoner i et sekundært område. Du skal stadig flytte plæneklipperen manuelt til det sekundære område.

Når du kortlægger din græsplæne, kan du uden at forstyrre kortlægningen flytte plæneklipperen til det sekundære område, som du ønsker det.

Sådan opdateres det virtuelle kort

Hvis du foretager ændringer i din græsplæne eller din Automower®-installation, hvis kortet af en eller anden grund er ufuldstændigt eller ikke svarer til din græsplæne, kan du oprette et nyt virtuelt kort. Hvis det virtuelle kort, der er oprettet af AIM-teknologi, er ufuldstændigt, vil din Automower®-robotplæneklipper stadig følge afgrænsningskablet og klippe hele græsplænen, når den arbejder i henhold til tidsplanen i Min græsplæne. Du kan dog ikke oprette arbejdsområder eller stay-out-zoner på områder, der ikke er inkluderet i det virtuelle kort.

Sådan opdaterer du det virtuelle kort, der er oprettet af AIM-teknologien

Hvad sker der med det virtuelle kort, hvis jeg nulstiller til fabriksindstillingerne?

Det virtuelle kort (Min græsplæne) slettes, hvis du nulstiller din robotplæneklipper til fabriksindstillingerne. Alle oprettede arbejdsområder eller stay-out-zoner slettes også.

Var denne artikel til hjælp?