Automower®11-02-2024

Sådan installeres et afgrænsningskabel i en Automower®-installation

Afgrænsningskablet installeres langs kanten af græsplænen for at angive klippeområdet for din robotplæneklipper. Korrekt installation sikrer, at plæneklipperen navigerer effektivt rundt i din have. Sensorer i plæneklipperen registrerer, når robotplæneklipperen nærmer sig afgrænsningskablet.

Denne vejledning indeholder trinvise instrukser til planlægning og placering af afgrænsningskablet.

Planlæg og forbered

Skitser dit arbejdsområde

 • Lav en skitse, der indeholder alle forhindringer og udfordringer i din have.
 • Find de ideelle placeringer til ladestationen, afgrænsningskablet og guidekablet.
 • Brug vores installationseksempler som inspiration.

Automower®-installationsskitse

Udforsk placering af ladestationen

Definer tilslutningspunkter

 • Planlæg, hvor du vil tilslutte guidekablet til afgrænsningskablet.
 • Lav en 10 cm kabelløkke i forbindelsespunktet. Dette vil gøre tilslutningen mellem guidekablet og afgrænsningskablet nemmere.

Klip græsplænen før installationen

 • Sørg for, at græsplænen klippes, før du lægger kablet, for at forhindre det i at blive løftet af græsset.

Installer kablet

Start bag ladestationen

 • Påbegynd og afslut installationen af afgrænsningskablet bag ladestationen.
 • Efterlad 50 cm ekstra kabel til tilslutning til ladestationen.

Udlægning af afgrænsningskablet

 • Læg afgrænsningskablet rundt om hele arbejdsområdet.

Fastgørelse af kablet med pløkker

 • Pløkker kan placeres på en jævn græsplæne i en afstand af ca. 70 cm.
 • Sørg for, at kablet sidder godt fast på jorden for at forhindre plæneklipperen i at sætte sig fast og skære kablet over.
 • Kontrollér, om der er ujævne områder i græsplænen, og brug ekstra pløkker til at fastgøre kablet til jorden.

Nedgravning af kablet

 • Lav en revne i græsplænen med en spade.
 • Læg afgrænsningskablet eller guidekablet 1-20 cm ned i jorden.
 • Dette alternativ anbefales, hvis din græsplæne er ujævn, eller hvis du vil skjule kablet.

Tip til placering af kablet

Muligheder for placering af ladestationen

Afgrænsningskablet kan placeres på forskellige måder på vej hen til ladestationen. Vælg den mulighed, som passer bedst til dine behov. Se billedet nedenfor.

 • Mulighed 1: Læg kablet helt uden for ladestationen.
 • Mulighed 2: Læg kablet under ladestationens plade. Sørg for, at mindst halvdelen af ladestationens plade forbliver inden for arbejdsområdet.

Sådan lægges afgrænsningskablet ved ladestationen

 • For Automower® Aspire™ R4: I stedet for mulighed 2 skal du bruge mulighed 3, hvor kablerne går lige ud til siden og rundt om ladestationen (se billedet nedenfor).

Tilslut begge ender af kablet til ladestationen

Afstand fra afgrænsningskablet til genstande

Da plæneklipperen altid passerer kablet, før den stopper, skal kablet lægges i forskellige afstande afhængigt af forhindringerne.

 • Brug den medfølgende Automower®-lineal til at sikre, at kablet er placeret i den rigtige afstand fra forhindringer.
 • Linealen har tre trykte afstande: en kort, en mellem og en længere. De præcise afstande varierer afhængigt af modellen. Se brugervejledningen for at få oplysninger om de nøjagtige afstande for din model.

Generelle anbefalinger

 • Læg afgrænsningskablet 35 cm fra en forhindring, der er mere end 5 cm høj.
 • Læg afgrænsningskablet 30 cm fra en forhindring, der er 1-5 cm høj.
 • Læg afgrænsningskablet 10 cm fra en forhindring, der er mindre end 1 cm høj.
 • Foran hårde genstande, f.eks. hegn og mure, skal du bruge den længste afstand – ellers kolliderer plæneklipperen med den hårde genstand ved hver drejning.
 • Når det drejer sig om blomsterbede og blødere buske, hvor der ikke er risiko for kollision, er den mellemste afstand tilstrækkelig. Hvis afstanden er mindre, kan plæneklipperen passere hen over kanten og sætte sig fast. Når du bruger den lange afstand, vil plæneklipperen efterlade uklippet græs tæt på kanten.
 • I nærheden af asfalterede stier på niveau med græsplænen anbefaler vi, at du bruger den korteste afstand på linealen. Plæneklipperen vil bruge en del af vejen til at dreje, så der ikke efterlades uklippet græs.
 • Brug den mellemste afstand på grusveje, hvor der er risiko for, at plæneklipperen sætter sig fast.
 • På veje med hård overflade kan du bare lade plæneklipperen køre over.
 • Omkring svømmebassiner eller havebassiner skal der af sikkerhedsmæssige årsager være en barriere med en højde på mindst 15 cm.

Disse afstande er kun vejledende. For at optimere klipperesultaterne kan du justere afgrænsningskablet, når du har lært, hvordan plæneklipperen klipper din græsplæne.

Øer, passager og sekundære områder

Øer

 • Opret øer for at forhindre plæneklipperen i at komme ind i bestemte områder, f.eks. blomsterbede eller stensætninger.
 • Få mere at vide om øer.

Passager

 • Brug passager til at forbinde to dele af arbejdsområdet.
 • En passage med guidekabel kræver en minimumsafstand mellem afgrænsningskablerne på hver side af passagen på 60 cm.
 • Et arbejdsområde med en passage uden guidekabel kræver en minimumsafstand mellem afgrænsningskablerne på hver side af passagen på 2 m.
 • Få mere at vide om passager

Sekundære områder

 • Opret et sekundært område, hvis arbejdsområdet har to områder, der ikke er forbundet med en passage.
 • Arbejdsområdet med ladestationen er det primære område.
 • Få mere at vide om sekundære områder
Var denne artikel til hjælp?