Automower®01-03-2024

Sådan aktiverer du GeoFence og GPS-sporing for din Automower®-robotplæneklipper

Når du bruger Automower® Connect-appen sammen med Automower®-modeller med Wi-Fi eller mobilforbindelse eller en plæneklipper med Automower® Connect-sæt, gør GeoFence-funktionen det muligt at spore robotplæneklipperens bevægelser, f.eks. i tilfælde af tyveri, men også til andre formål.

Hvis plæneklipperen understøtter GPS-sporing, anbefaler vi altid, at du aktiverer GeoFence, når du er færdig med installationen af din Automower®-robotplæneklipper. Præcis, hvordan den skal aktiveres, varierer, men det generelle princip er at aktivere GeoFence-funktionen, indstille et centerpunkt og justere følsomheden eller radiussen som ønsket. Det kan gøres enten ved hjælp af Automower® Connect-appen eller plæneklipperens display, afhængigt af hvilken model du har. Nu er du klar.

Hvad er GeoFence, og hvordan fungerer det?

GeoFence er et GPS-baseret tyverisikringssystem, der fungerer som et virtuelt hegn for din Automower®-robotplæneklipper. Geofence-funktionen gør det også muligt at spore robotplæneklipperens bevægelser til andre formål.

GPS-sporing i Automower® Connect-appen

 • Automower®-ikonet på kortet angiver plæneklipperens position. Når du klikker på pinkoden, vises plæneklipperens koordinater.
 • Den blå cirkel angiver GeoFence-radiussen, der kan være op til 500 m.
 • Ikonet for ladestationen på kortet viser plæneklipperens startpunkt.
 • Positionen angives med en præcision på 10 meter, men nøjagtigheden afhænger af nøjagtigheden af Google Maps på den angivne placering, samt GPS-signalets styrke.

Hvad sker der, når Geofence-alarmen går i gang?

Hvis GeoFence-funktionen er aktiveret, og plæneklipperen flyttes uden for GeoFence-området, sker følgende:

 • Der lyder en alarm.
 • Efter et stykke tid går plæneklipperen i dvaletilstand eller slukkes (afhængigt af modellen), men systemet bliver ved med at sende plæneklipperens position til Automower® Connect.
 • Pinkoden er påkrævet for at slukke for alarmen og aktivere plæneklipperen.
 • Du kan følge plæneklipperens bevægelser i kortvisningen i Automower® Connect-appen.
 • GeoFence-funktionen er designet til at køre i meget lang tid og vil blive ved med at sende positionen til Automower® Connect i hele tiden.

Aktivér GeoFence

Du kan aktivere GeoFence og ændre GeoFence-indstillingerne ved hjælp af Automower® Connect-appen eller plæneklipperens display, afhængigt af produktmodellen.

Aktivér GeoFence ved hjælp af Automower® Connect-appen

 1. Anbring plæneklipperen cirka midt i arbejdsområdet.
 2. Sørg for, at du er tilsluttet plæneklipperen ved hjælp af Bluetooth.
 3. Vælg Mere > Indstillinger > Sikkerhed > GeoFence i Automower® Connect.
 4. Anbring produktet midt i arbejdsområdet.
 5. Vælg til/fra-knappen for at aktivere eller deaktivere GeoFence-funktionen. Midterpositionen indstilles til robotplæneklipperens aktuelle position.
 6. Brug den vandrette bjælke til at indstille radius.

GeoFence-radius i Automower® Connect

Du får nu besked fra Automower® Connect-appen, når plæneklipperen flyttes uden for GeoFence, og plæneklipperens status ændres til Uden for GeoFence (så længe du har godkendt notifikationer til appen).

Aktivér og indstil GeoFence ved hjælp af plæneklipperens display

Aktivér eller deaktiver GeoFence-funktionen

Gælder for alle modeller, der har et display og understøtter GPS-sporing.

 1. På plæneklipperens display skal du navigere til Tilbehør > Automower Connect > GeoFence > Aktivér GeoFence.
 2. Tryk på knappen OK.
 3. Vælg og fravælg Aktivér GeoFence, og tryk på knappen OK.

Indstil et centerpunkt for GeoFence-funktionen

 1. Anbring plæneklipperen cirka midt i arbejdsområdet.
 2. Naviger til Tilbehør > Automower Connect > GeoFence > Nyt centerpunkt på plæneklipperens display.
 3. Tryk på knappen OK. Midterpositionen indstilles til plæneklipperens aktuelle position.

Indstil følsomhedsniveauet for GeoFence

Følsomheden for GeoFence kan indstilles af brugeren. Jo kortere afstand eller jo højere følsomhed, desto lettere udløses alarmen. Bemærk, at når du reducerer følsomheden eller øger afstanden, bliver GeoFence-området større, og plæneklipperen skal bruge længere tid uden for GeoFence, før alarmen går i gang.

 1. Naviger til Tilbehør > Automower Connect > GeoFence på plæneklipperens display.
 2. Brug pileknapperne til at vælge følsomhedsniveauet for GeoFence.
 3. Tryk på knappen TILBAGE.

Tilføj et telefonnummer

Hvis du tilføjer dit telefonnummer*, modtager du en SMS, der sendes til din telefon, når plæneklipperen flyttes uden for GeoFence, og plæneklipperens status ændres til Uden for GeoFence.

Der sendes en SMS, hver gang status ændres. Der er maks. 10 SMS'er hver måned fra produktet.

Bemærk, at det ikke er obligatorisk at tilføje et telefonnummer, for at GeoFence fungerer. Hvis du ikke tilføjer et telefonnummer, får du stadig besked fra Automower® Connect-appen, hvis plæneklipperens status ændres til Uden for GeoFence.

 1. SMS-funktionen sender dig en SMS, når produktet er flyttet ud af GeoFence.
 2. Naviger til Tilbehør > Automower Connect > Kommunikation > Brug SMS.
 3. Tryk på knappen OK.
 4. Naviger til Tilbehør > Automower Connect > Kommunikation > SMS-telefonnumre.
 5. Tryk på taltasterne for at indtaste telefonnummeret med landekode. For eksempel (+)46701234567. Du kan tilføje op til tre telefonnumre.
 6. Tryk på knappen TILBAGE.

Brug funktionen SMS test for at kontrollere det angivne telefonnummer. Der sendes en besked til alle telefonnumrene på listen.

*SMS-funktionen er kun tilgængelig på visse modeller.

Anbefalet opbevaring

Når robotplæneklipperen opbevares i en længere periode, f.eks. i løbet af vinteren, anbefaler vi at slå hovedafbryderen fra.

Når plæneklipperen er slukket, vil det ikke være muligt at kommunikere med robotplæneklipperen, og GeoFence-funktionen er ikke aktiv, før plæneklipperen tændes igen. Når du tænder for plæneklipperen, skal du indtaste pinkoden.

Sikkerhed

Af sikkerhedsmæssige årsager skal du altid indtaste plæneklipperens pinkode, hvis du vil aktivere eller deaktivere GeoFence-funktionen eller foretage eventuelle GeoFence-relaterede ændringer.

Hvad skal man gøre, hvis GeoFence-alarmen aktiveres for nemt?

Hvis du synes, at GeoFence-alarmen aktiveres for nemt, f.eks. hvis der afgives en falsk alarm, selvom plæneklipperen er i haven, kan du prøve følgende:

 • Sænk følsomheden for GeoFence, eller øg radius for GeoFence.
 • Nulstil centerpunktet. Sørg for, at midtpunktet er i midten af arbejdsområdet, da alarmen ellers kan udløses, når plæneklipperen stadig befinder sig inden for arbejdsområdet.
Var denne artikel til hjælp?