Hækkeklippere11-02-2024

Hvorfor starter hækkeklipperen og stopper derefter?

Når du arbejder med din hækkeklipper, kan den stoppe uventet. Det kan betyde, at der er nogle problemer med produktet.

Det første, du skal kontrollere, er, om der er brændstof på produktet. Sørg for, at hækkeklipperen er fyldt med brændstof, før du starter den.

Det næste, der kan påvirke hækkeklipperen, er gammelt brændstof.
Når du stiller hækkeklipperen til opbevaring med brændstof i, kan brændstoffet blive for gammelt. Dette vil medføre, at systemet tilstoppes eller begrænses.

Brændstofrelaterede fejl er ikke dækket af garantien. Produktet skal serviceres af et lokalt autoriseret servicecenter.
Før du stiller hækkeklipperen til opbevaring, skal du sørge for, at der ikke er brændstof på den for at undgå denne type problemer. Brug altid frisk brændstof, når du starter produktet.

Hvis du stadig oplever, at hækkeklipperen starter og derefter stopper, skal du kontrollere luftfilteret. Hvis luftfilteret er snavset eller beskadiget, skal det rengøres eller udskiftes.
Sådan rengøres eller udskiftes luftfilteret på din hækkeklipper

En anden grund til, at hækkeklipperen starter og derefter stopper, kan være, at gnistfangeren er snavset eller tilstoppet. Hvis det er tilfældet, skal du rengøre den med en stålbørste.

Sådan rengøres gnistfangeren

Hvis hækkeklipperen stopper, når den drejes sidelæns, skyldes det som regel, at brændstoffilteret holdes væk fra brændstoffet, når placeringen af produktet ændres. Brændstoffilteret skal kunne blive i brændstoffet, når positionen ændres.

Husqvarna-hækkeklippere er udstyret med fleksible brændstofslanger i tilpassede længder og med vægtbelastede brændstoffiltre. Det gør det muligt for filteret at "følge" brændstoffet og forblive nedsænket. Det er vigtigt altid at bruge den korrekte brændstofslange og det korrekte brændstoffilter til dit specifikke produkt. Du kan finde disse oplysninger i brugervejledningen.

Hækkeklipperen kan også stoppe, når den drejes sidelæns på grund af lækage, eller fordi brændstofslangerne skal nulstilles. I dette tilfælde skal du kontakte din lokale, autoriserede forhandler.

Var denne artikel til hjælp?