Automower®11-02-2024

Hvordan fungerer vejrtimeren, og hvordan aktiverer jeg den på min Automower®-robotplæneklipper?

Vejrtimeren gør det muligt for Automower®-robotplæneklipperen automatisk at justere sine timere på baggrund af, hvor meget græsset vokser. Græsvæksten afgøres af den modstand, der registreres af knivdisken, når plæneklipperen kører. Når vejret er godt for græsset (det kraftige græs skaber stor modstand), klipper robotplæneklipperen oftere. Når græsset vokser langsommere (græsset giver lav modstand), bruger robotplæneklipperen automatisk mindre tid på plænen.

Sådan bruger du vejrtimeren

Aktivér/deaktiver vejrtimeren

Afhængigt af hvilken Automower®-model du har, aktiveres vejrtimeren via plæneklipperens display eller Automower® Connect-appen.

  • Automower® Connect-appen | Mere > Indstillinger > Betjening > Vejrtimer
  • Plæneklipperens display | Naviger til Vejrtimer i hovedmenuen, og foretag de ønskede ændringer.

Indstil klippetiden

Indstillingerne Lav, Medium og Høj henviser til klippetiden og bruges til at finjustere klipperesultatet. Vælg HØJ for at lade plæneklipperen køre i længere tid og oftere og LAV i kortere tid og sjældnere.

Når vejrtimeren er aktiveret, har robotplæneklipperen brug for tid til at beslutte, hvad den optimale klippetid er for det pågældende arbejdsområde. Derfor kan det tage et par dage, før klipperesultaterne er optimale. Hvis klipperesultaterne ikke er tilfredsstillende efter et par dage, skal du indstille vejrtimeren til en højere eller lavere klippetid eller justere plæneklipperens tidsplan, så driftstiden øges eller mindskes.

Juster tidsplanen til brug med vejrtimeren

Når vejrtimeren anvendes, anbefales det at gøre så megen driftstid som muligt tilgængelig for græsslåning. Begræns ikke tidsplanen mere end nødvendigt. Du kan f.eks. indstille tidsplanen til at tillade drift døgnet rundt og derefter lade vejrtimeren justere den faktiske driftstid baseret på græssets vækst.

Dagens første operation udføres altid i henhold til tidsplanen. Produktet fuldfører altid 1 klippecyklus, og derefter vælger vejrtimeren, om produktet fortsat skal køre eller ej.

Vejrtimeren vil aldrig tillade robotplæneklipperen at arbejde uden for tidsplanen.

Godt at vide

  • Når vejrtimeren er aktiveret, er det meget vigtigt regelmæssigt at kontrollere, at knivdisken er ren, og at knivene er i god stand. Græs snoet omkring knivdiskens aksel eller sløve knive kan påvirke vejrtimeren.
  • Data fra vejrtimeren nulstilles, hvis produktet ikke arbejder i mere end 50 timer.

Hvilke modeller har en vejrtimer

Alle Automower®-modeller har vejrtimer undtagen følgende:

  • 105
  • 115H
  • 310
Var denne artikel til hjælp?