Løvblæsere11-02-2024

Hvad er formålet med en gnistfanger på en løvblæser?

Gnistfangere er skærme, der begrænser størrelsen af partikler, der nogle gange findes i udstødningsgassen fra udendørs eludstyr.

Tanken er, at ved at begrænse størrelsen af udstødningspartiklerne (stykke af kulstof eller andet småaffald) kan partiklens termiske masse gøres så lille, at den ikke længere betragtes som en væsentlig brandfare.

Der skal stadig udvises forsigtighed i det omkringliggende område for at sikre brugerens og det omgivende miljø.

Vedligeholdelse af gnistfanger

  1. Undersøg lyddæmperen for fejl og skader.
  2. Sørg for, at lyddæmperen er korrekt monteret på produktet.
  3. Hvis dit produkt har en speciel gnistfangerskærm, skal den rengøres ugentligt.
  4. Gnistfangeren er placeret på lyddæmperen. Fjern dækslet, og når det er taget af, kan du fjerne tændrøret.
  5. Når du foretager inspektion, skal du sørge for, at gnistfangeren er intakt, og at der ikke er flænger og huller i den. Sørg også for, at der ikke ophober sig for meget kul. Hvis der er kulaflejringer, vil de få løvblæseren til at køre ved et lavere omdrejningstal, og den vil ikke udlufte særlig godt.
  6. Rengør gnistfangeren med en stålbørste.
  7. Når gnistfangeren er ren, skal den sættes på plads igen.

BEMÆRK: Fjern ikke lyddæmperen fra produktet.

Husqvarna anbefaler, at gnistfangeren rengøres efter hver 50. driftstime.

BEMÆRK: Ikke alle løvblæsermodeller har en gnistfanger. Læs produktets brugervejledning for at få yderligere oplysninger.

Var denne artikel til hjælp?