1/1

Bánh lồng thép

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mô tả sản phẩm

Bộ bánh xe để thêm sức kéo cho máy xới đất của bạn

Thông tin sản phẩm

So sánh thông số kỹ thuật và tính năng với các sản phẩm Husqvarna tương tự.
So sánh

Metall Wheel Kit - EMM

Mã vật phẩm: 588 26 70‑01

Dữ liệu sản phẩm
Metall Wheel Kit - EMM
Mã vật phẩm: 588 26 70‑01
GTIN-13/EAN7393089314919

Máy xới