1/2

Bánh lồng thép (ruộng ướt)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mô tả sản phẩm

Đáp ứng những thách thức gặp phải trên cánh đồng lúa ướt

Thông tin sản phẩm

So sánh thông số kỹ thuật và tính năng với các sản phẩm Husqvarna tương tự.
So sánh

Paddy Wheel Kit

Mã vật phẩm: 588 26 68‑01

Dữ liệu sản phẩm
Paddy Wheel Kit
Mã vật phẩm: 588 26 68‑01
GTIN-13/EAN7393089314896

Máy xới