1/1

Lưỡi cắt 3 cạnh

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mô tả sản phẩm

Sử dụng đối với cỏ rậm rạp, và nặng, nhưng không sử dụng được với loại sinh trưởng thân gỗ.
Hoàn hảo để làm sạch bụi rậm

Thông tin sản phẩm

So sánh thông số kỹ thuật và tính năng với các sản phẩm Husqvarna tương tự.
So sánh

Multi 255-3 (1") / Ø255 mm

Mã vật phẩm: 578 44 49‑01

Dữ liệu sản phẩm
Multi 255-3 (1") / Ø255 mm
Mã vật phẩm: 578 44 49‑01
GTIN-13/EAN7391883725948

Máy cắt cỏ