1/1
Lưỡi cắt cỏ

Lưỡi cắt 3 cạnh

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mô tả sản phẩm

Sử dụng đối với cỏ rậm rạp, và nặng, nhưng không sử dụng được với loại sinh trưởng thân gỗ. Hoàn hảo để làm sạch bụi rậm