1/1

Ủng bảo hộ, cỡ 24

 
 
 
 

Phiên bản sản phẩm

41
Mã vật phẩm: 573 95 58‑41
Protective boots F24
41
Size EU 41
Mã vật phẩm: 573 95 58‑41
Protective boots F24
40
Size EU 40
Mã vật phẩm: 595 00 28‑40
Protective boots F24
41
Size EU 41
Mã vật phẩm: 595 00 28‑41
EN ISO 17249, SB, E, FO, SRA
Approved according to
Yes
Được CE chứng nhận
 
 
 
 
 
 

Mô tả sản phẩm

Bốt thiết kế thủ công với lớp bảo vệ cưa đã được duyệt. Phần trên được gia cố thêm với mũi giày và phần gia cố xung quanh đế.
Nắp gót giày mới giúp bạn xỏ và cởi giày dễ dàng hơn. Có Lớp lót bông. Đế có thể được lắp bằng đinh tán.