1/1
Ủng cao su

Ủng bảo hộ, cỡ 24

Được CE chứng nhận
Yes
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EN
ISO 17249

Phiên bản sản phẩm

Size EU
 
 
 
 
 
 

Mô tả sản phẩm

Bốt thiết kế thủ công với lớp bảo vệ cưa đã được duyệt. Phần trên được gia cố thêm với mũi giày và phần gia cố xung quanh đế. Nắp gót giày mới giúp bạn xỏ và cởi giày dễ dàng hơn. Có Lớp lót bông. Đế có thể được lắp bằng đinh tán.