1/1
Đầu cắt cước

Đầu cắt cước T45X

 
 
 
 
Lắp vừa cho loại máy
42-50cc
Cord size Min
2,7 mm
 
 
 
 
 
 

Mô tả sản phẩm

Được thiết kế độc quyền bởi Husqvarna, đầu cắt cước T45X có hệ thống cấp dây bán tự động "Tap’n go" và bề mặt tựa ổ bi. Các tính năng được phát triển cho người dùng có yêu cầu cao về độ bền bỉ và thời gian sử dụng cao. Dòng cắt cước được cấp nguồn tự động khi đầu được đẩy xuống đất. Điều này có nghĩa là người dùng luôn kiểm soát được thời điểm cấp dòng và có thể cấp dòng trong khi làm việc với máy.