1/1
Đầu cắt cước

Đầu cắt cước T35

 
 
 
 
Lắp vừa cho loại máy
30-42 cc
Cord size Min
2,4 mm

Phiên bản sản phẩm

 
 
 
 
 
 

Mô tả sản phẩm

Được thiết kế độc quyền bởi Husqvarna, đầu cắt cước T35 có hệ thống cấp dây bán tự động mà chúng tôi còn gọi là Tap’n go. Dòng máy được cấp nguồn tự động khi đầu được đẩy xuống đất. Điều này có nghĩa là người dùng luôn kiểm soát được thời điểm cấp dòng và có thể cấp dòng trong khi làm việc với máy. Máy không cần phải tắt hoặc tháo dây nịt khi đang sử dụng