1/1

Mô tả sản phẩm

Được thiết kế cho máy tỉa rào và máy cắt cỏ nhẹ hơn. Dây đeo vai điều chỉnh được, và có đệm. Đơn giản và hiệu quả khi đeo trên ngực.

Nội dung liên quan

Đang hiển thị 3 / 3