Uygulama Yöntemleri ve Kılavuzlar

Amazon Alexa kullanarak Automower® ile konuşma

Bu liste, Automower® ile Amazon Alexa üzerinden iletişim kurduğunuzda desteklenen sesli komutların listesidir. Arka plan gürültüsünden kaçınmaya çalışın ve doğal ve net bir şekilde konuşun.

Bunu yapmak için...Şunu söyleyin...Alternatiflerİşlem
Başlat/Devam Et/Devam"Alexa, ask Automower to start" (Alexa, Automower'a çalışmasını söyle)"Resume" (Devam et) veya "continue" (devam) komutlarını da kullanabilirsinizAutomower, program doğrultusunda çim biçmeye devam eder. Programda değilse bir sonraki planlı başlatma işlemine kadar çim biçmez.
Duraklat"Alexa, ask/tell Automower to stop" (Alexa, Automower'a durmasını söyle)"Pause" (duraklat) komutunu da kullanabilirsinizAutomower mevcut konumunda duraklar.
Park"Alexa, ask/tell Automower to park" (Alexa, Automower'a park etmesini söyle)"Return home" (eve dön), "go back home" (eve geri dön) veya "take a break" (ara ver) komutlarını da kullanabilirsinizAutomower, planlanan bir sonraki çalışmaya kadar park eder.
Talimat verene kadar park et"Alexa, ask/tell Automower to park until further notice" (Alexa, Automower'a yeni talimat gelene kadar park etmesini söyle) Automower park eder ve bir sonraki komutu bekler, programlar göz ardı edilir.
Durum"Alexa, ask Automower about status" (Alexa, Automower'dan durum raporu iste)"What it is doing" (ne yapıyor), "to check status" (durum kontrolü) veya "What is Automower up to" (Automower ne yapıyor) komutlarını da kullanabilirsinizGerçek durumu ve Automower'ın şu anda ne yaptığını gösterir. (Akü bilgisi yok.)
Yardım[Bağlam] "I need some assistance" (Yardıma ihtiyacım var)"Help" (Yardım) veya "What can I do" (Ne yapabilirim) talimatlarını da kullanabilirsiniz

SSS: Husqvarna Automower® ve Akıllı Ev Entegrasyonu

Şu anda, Husqvarna Automower® X-line modelleri ve Automower® Connect Kiti ile donatılmış modeller, Google Home veya Amazon Alexa'ya bağlayabileceğiniz tek ürünlerdir.

Hayır, şu anda değil.