วิธีการและคู่มือ

วิธีสตาร์ทเครื่องตัดหญ้าด้านหน้าแบบนั่งขับของฮุสวาน่า

เมื่อสตาร์ทเครื่องตัดหญ้าด้านหน้าแบบนั่งขับของฮุสวาน่า ให้ทำตามขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้

รายการตรวจสอบเมื่อสตาร์ทเครื่องตัดหญ้าด้านหน้าแบบนั่งขับ

  1. ตรวจสอบว่าแขนบายพาสนั้นอยู่ในตำแหน่งด้านใน
  2. รุ่น AWD จะมี 1 แขนต่อแกน
  3. เมื่อคุณเข้านั่ง จะต้องเปิดใช้งานสวิตช์ที่นั่ง
  4. ยกแผ่นใบตัดด้วยการดึงคันบังคับให้อยู่ในตำแหน่งเคลื่อนย้าย
  5. ใช้งานเบรกจอด
  6. ถ้าเครื่องยนต์เย็น ให้ใช้โช้กเปิดเต็ม
  7. เหยียบคันเร่งให้อยู่ที่ระยะกึ่งกลาง
  8. เมื่อเครื่องยนต์ติด ให้ปล่อยกุญแจทันที
  9. ค่อยๆ ปิดโช้ก

บทความที่เกี่ยวข้อง

แสดง 10 จาก 85